Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 3 april 2015

Uppvaktning av civilministern för att diskutera universell utformning

Den 31 mars träffade Personskadeförbundet RTPs ordförande Pelle Kölhed tillsammans med Ines Uusman, Handikappförbundens styrelse Civilminister Ardalan Shekarabi. Syftet med uppvakningen var att få till en övergripande parlamentarisk utredning med bred förankring i samhället som ska kartlägga, analysera samt föreslå åtgärder för att nå målet om ett universellt utformat samhälle.
- Påverkansarbetet har pågått under flera månader. Vi har tidigare uppvaktat både barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner (s) och bostads- och stadsutvecklingsminister Memeth Kaplan (mp). Vi har även träffat Erik Ullehag(fp), Ali Esbati (v) samt civilutskottets ordförande Caroline Szyber (kd), säger Pelle Kölhed.

Läs mer här:

Läs även artikel från Handikappförbunden om utredningen som ska ta fram en ny politik för arkitektur, form och design, och som har fått tilläggsdirektiv om tillgänglighet och delaktighet.

Ett steg på vägen mot inkluderande samhällsplanering

 


Ny förening bildad för att driva diskrimineringsfrågor

Adolf Ratzka, Independent Living Institutes, avslöjar att en ny ideell förening bildats för att driva diskrimineringsfrågor.
"Med lagen som verktyg" blir den nya föreningens namn, enligt ett blogginlägg som publicerats på fulldelaktiget.nu
Adolf Ratzka menar att personer med funktionsnedsättningar har haft väldigt mycket tålamod med diskriminering och att man nu måste ta saken "i egna händer":

Läs artikel från tidningen Föräldrakraft här:

 ________________________________________________________

 

Ny guide för personer som lever med funktionsnedsättning

Försäkringskassan gör det enklare för personer som lever med funktionsnedsättning. Nu lanserar de en guide på sin webbplats, forsakringskassan.se, som visar vilka ersättningar man kan ha rätt till från Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida:

________________________________________________________

Kaliber P1 om ersättningsfrågor för personer med nackskador

Söndagen den den 29 mars, sände Radio P1 Kaliber ett program där de tog upp ersättningsfrågor för personer med nackskada efter whiplashrelaterat våld samt Trafikskadenämndens och de medicinska rådgivarnas vara eller inte vara.

Via nedanstående länk kan du lyssna till programmet:

Länken till programmet hittar du här:

________________________________________________________

Slopad tidsgräns - ett steg på vägen

Personskadeförbundet RTP och Handikappförbunden har länge, först var för sig och sedan tillsammans arbetat för ett tryggare socialförsäkringssystem och för rätten till god och aktiv rehabilitering. Varje människa oavsett funktionsförmåga har rätt till ekonomisk trygghet och goda levnadsvillkor. En prioriterad fråga har varit slopandet av den bortre tidsgränsen för sjukskrivning, som sedan införandet 2008 hittills orsakat att 80 000 personer utförsäkrats till ekonomisk otrygghet.

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

________________________________________________________

Arbetsmarknadspolitiken står och stampar

Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har inte förändrats sedan 2013, utan ligger kvar på 55 procent, att jämföra med 77 procent i den övriga befolkningen. ”Det visar att arbetsmarknadspolitiken fortfarande står och stampar när det gäller personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

________________________________________________________

Årsmöteshandlingar från lokalföreningar
och distrikt

Ni kommer väl ihåg att skicka in årsmöteshandlingar; protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Enligt stadgarna ska handlingarna vara förbundskansliet tillhanda senast en månad efter årsmötet.

För de lokalföreningar som skickat in kompletta årsmöteshandlingar senast den 30 april kommer lokalföreningarnas andel av medlemsavgiften att betalas ut i slutet av maj månad. De föreningar som skickar in sina handlingar efter detta datum får sina pengar först i oktober i samband med den fyllnadsutbetalning som görs då.

Vi vill också påminna om att skicka in blanketten med kontaktuppgifter till funktionärer i lokalföreningen. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter så att vi kan göra utskick och hänvisa till rätt personer.

Har ni frågor kontakta Agneta Lundin, tel 08-6292781, e-post: agneta.lundin@rtp.se

________________________________________________________________

Påminnelse – förslag till stadgeöversyn

Vi behöver era synpunkter på det utskickade förslaget till översyn av stadgar senast den 30 april.

Ta vara på möjligheten att påverka den skrivning som kommer att läggas fram på kongressen. Tänk på att ni inte kan föreslå ändringar som innebär en revidering av stadgarna. En revidering kan endast ske efter ett förslag från förbundsstyrelsen eller en motion till kongressen.

Frågor kan ställas till Agneta Lundin, tel 08-629 27 81.

_________________________________________________________________

Skrivelse angående parkeringstillstånd

Personskadeförbundet RTP har tillsammans med andra organisationer under lång tid försökt att få rätsida på hur frågan om hur parkeringstillstånden för personer med nedsatt rörelseförmåga har hanterats under de senaste åren.

Den 5 februari skickades en gemensam skrivelse till nya infrastruktursministern, Anna Johansson.

Läs skrivelsen här:

________________________________________________________

Personalnytt

Tisdagen den 7 april började Jennie Ignberg Eriksson på förbundskansliet. Vi önskar henne hjärtligt välkommen!
Jennie kommer närmast från ABF där hon har jobbat med föreningsutveckling på olika nivåer. Här hos oss på Personskadeförbundet RTP kommer hon bland annat att arbeta med att stärka förbundets lokalföreningar och distrikt i deras samhällspåverkande och medlemsaktiva arbete.

Jennie nås på telefon 08-629 27 94, mobil 076-677 07 82 eller per e-post: jennie.ignbergeriksson@rtp.se

Ekonomifunktionen på förbundskansliet sköts nu av Inger Hedström och Catarina Ericson, de nås via växeln 08 629 27 80 eller på e-post: ekonomi@rtp.se

Anne-Lie Sandin, förbundsjurist har gått i pension, men kommer fram till sommaren att finnas på förbundskansliet varje tisdag då hon bland annat svarar på juridiska frågor. Du når henne på telefon 08-629 27 93 (tisdagar) eller per e-post:annelie.sandin@rtp.se

_________________________________________________________________

Nya patientlagen

Den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 har till syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vi vill påminna om att det ny alltså är möjligt att söka specialistvård i öppenvård och välja vårdgivare i andra landsting.Observera att eventuella reskostnader får man i dessa fall bekosta själv.

Specialistmottagningar med rådgivning för nackskador till följd av whiplashrelaterat våld finns i Lund och i Stockholm.

Rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus i Lund
Tel 046-17 18 80

Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus
Tel 08-123 574 22

Poliomottagningar finns på följande orter:

Poliomottagningen, Rehabiliteringskliniken, Länssjukhuset Halmstad
Tel 035-13 65 50

Poliomottagningen, Rehabiliteringskliniken, Länssjukhuset Ryhov
Tel 036-322 605

Rehabcentrum Lund-Orup, Orupsjukhuset, Lund
Tel 0413-55 67 16

Danderyds sjukhus, Postpoliomottagningen
Tel 08-123 576 41

Linköpings Universitetssjukhus, Postpoliomottagningen
Tel 010-103 50 0

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högsbo sjukhus, Rehabiliteringen
tel 031-342 60 28

 

Mer information om den nya patientlagen finns på 1177 via deras hemsida: http://www.1177.se eller per telefon 1177.

_______________________________________________________________

Remiss avseende behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar

En remiss avseende behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar har inkommit. Personskadeförbundet RTP kommer att avge yttrande på denna remiss.Remissen berör utredningen ”För kvalitet – Med gemensamt ansvar” som har i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses. Utredaren har också i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som utredaren bedömer behövs.

Länk till utredningen hittar du nedan:

För kvalitet - Med gemensamt ansvar

________________________________________________________________

Verksamhetsinriktning 2016 - 2018

Förslaget på verksamhetsinriktning för Personskadeförbundet RTPs arbete för perioden 2016-2018 börjar nu ta form. Förslaget kommer att behandlas på kongressen i höst. Förslaget på verksamhetsinriktning bygger på de många förslag och synpunkter som kommit in från lokalföreningar och enskilda personer.

Vi uppskattar att vi fått så mycket värdefulla inspel från både medlemmar och lokalföreningar!

_________________________________________________________________

 

Ny som ordförande - kickoff på
förbundskansliet den 6 maj!

Ett nytt verksamhetsår har börjat och ett viktigt, roligt och ibland lite jobbigt arbete väntar. Du som ordförande är en viktig byggsten i organisationen och vi vill gärna att du ska få en bra start. Därför vill vi ge alla nya ordföranden i lokalföreningarna en möjlighet att träffa oss på kansliet, utbyta erfarenheter med varandra och få information om allt viktigt som pågår i förbundet.

Boka redan nu in onsdagen den 6 maj, personlig inbjudan kommer inom kort.

 

 

 

I det här numret.

Uppvaktning av civilministern för att diskutera universell utformning

Ny förening bildad för att driva diskrimineringsfrågor

Ny guide för personer som lever med funktionsnedsättning

Kaliber P1 om ersättningsfrågor för personer med nackskador

Slopad tidsgräns - ett steg på vägen

Arbetsmarknadspolitiken står och stampar

Årsmöteshandlingar - lokalföreningar och distrikt

Påminnelse – förslag till stadgeöversyn

Skrivelse angående parkeringstillstånd

Personalnytt

Nya patientlagen

Remiss avseende behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar

Verksamhetsinriktning 2016 - 2018

Ny som ordförande - kickoff på
förbundskansliet den 6 maj!

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...