Events, partnersök, programinformation, med mera, från KFSK:s verksamhet kring EU:s fonder och program i Bryssel och Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Sommar 2015

I det här nyhetsbrevet som blir det sista inför hösten tittar vi bland annat närmare på: 

- Vår nya guide till EU-program 2014-2020 och halvtidsutvärderingen av Brysselkontoret.

- Kommande utlysningar och konferenser, till exempel Europaforum Hässleholm och Östersjöprogrammet.

- Spännande möjligheter inom regionen såsom Sjöbo kommuns innovationscenter och projekt för unga.

Lone Hylander, Head of Representation Bryssel

Sofia Floreby, Strateg EU och Internationella frågor

Johanna Haward, Praktikant EU-frågor 

Vi på Kommunförbundet Skåne önskar er alla en trevlig sommar!


Programguide till EU-programmen

Nu är den äntligen här, nytryckt och högaktuell. Ta del av "Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020" här.

Många Skåne-projekt inom Östersjöprogrammet

Av de totalt 282 projekt som ansökte inom den första utlysningen för Östersjöprogrammet i februari har nu hela 81 projekt blivit godkända av Övervakningskommittén att lämna in en fullständig ansökan, glädjande så har många skånska partners godkänts. I slutskedet beräknas cirka 35 projekt beviljas medel när ansökan stänger den 14 juli 2015, läs mer här 

Halvtid för vårt Brysselkontor

Brysselkontoret har nu varit verksamt i två år, halva tiden av totalt fyra år som avsatts som en första projektperiod. Med anledning av detta har Kommunförbundet Skåne under våren gjort en utvärdering av kontorets arbete. Ta del av resultaten här.

Sjöbo kommun: Innovationscenter för landsbygden

Sjöbo kommun ser att innovatörer på landsbygden har andra förutsättningar än de som befinner sig i storstäderna och startar därför nu upp en förstudie för ett mobilt innovationscenter för landsbygden. Idag finns en rad olika innovationscenter och inkubatorverksamheter inom regionen men att satsa på ett mobilt innovationscenter för landsbygden är helt nytt. Läs mer här. 

Årets Europaforum Hässleholm

Den 17-27 augusti så riktas blickarna åter mot Hässleholm när politiker, sakkunniga och opinionsbildare samt allmänhet samlas för årets Europaforum Hässleholm. Årets fokus är Polen, Migration och Demokrati. Passa på att anmäla dig och ta del av programmet redan nu, här.

Plug In 2.0 och School to Work - två projekt för unga

Så kallade 'drop-outs' eller avhoppare, med andra ord unga personer som inte fullföljt sin gymansieutbildning är ett stort samhällsproblem då det har visat sig leda till både utanförskap och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Plug In 2.0 och School to Work är två projekt som sätter fokus på problemet och där Kommunförbundet Skåne är en av parterna, läs mer här.

Partnerskap kring integrationsprojekt

Kommunförbundet Skåne deltog i ett partnerskapsmöte för det projekt som initierats av Skåne Nordost under våren. Fokus ligger på integration och dess specifika aspekter såsom: jobbskapande, den ideella sektorn, språkinlärning samt hälsa. Läs mer här

Cirkulär ekonomi: dela med dig av dina tankar

EU-kommissionen håller öppet för samråd och konsultationer inför kommande lagförslag, 28 maj till 20 augusti, läs mer här.

Johanna avslutar sin praktik hos oss

Vår praktikant Johanna Haward avslutar nu sin praktik hos oss på Kommunförbundet Skåne. Läs mer om hennes praktikperiod och avslutande masteruppsats här.  


Utlysningar och aktiviteter

Hälsoprogrammet 2014-2020

Projektbidrag är ett finansieringsinstrument inom ramen för EU:s tredje hälsoprogram 2014–2020. Hälsoprogrammet handlar om att främja god hälsa i Europa genom att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna för att förbättra politiken inom hälsoområdet till nytta för medborgarna. Deadline 15 september 2015 

Europeiska Socialfonden

Den kommande utlysningarna inom ESF Sydsverige ser bland annat till projektansökningar inom kompetens utveckling och social inkludering, yrkesutbildningar, starkare kopplingar mellan skola och yrkesliv, systematisk samverkan och sysselsättningsinitiativet för unga (programområde 3, PO3). Deadline 15 september2015 


Följ Lone på Twitter


Kontakt

Sofia Floreby
Strateg

EU:s fonder och program
0728 - 85 47 88
sofia.floreby@kfsk.se

Lone Hylander
Kontorsansvarig Bryssel

0728 - 85 47 85
lone.hylander@kfsk.se

Johanna Haward
Praktikant EU-frågor
0728 - 85 47 36
johanna.haward@kfsk.se


Konferens & events:

Urval av kommande konferenser och events, besök gärna hemsidan för fler.

Monitoring polycentric territorial development in Europe with novel indicators: beyond GDP and NUTS2

Den 14 juli 2015 bjuder Regions kommitteen in till ett seminarium för att diskutera nya metoder för att mäta regional tillväxt och utveckling i Europa. Man vill gärna inkludera representer från lokala och regionala förbund och organisationer. Bryssel, Belgien.

8th International Conference on Energy and Climate Change

Den 7-9 oktober 2015 anordnas den internationella konferensen om energifrågor och klimatförändringar i Aten. Grekland. Syftet med konferensen är att lyfta klimat- och utsläppsfrågor inför det kommande COP21 i Paris i december 2015.

Open Days 2015: 13th European Week of Regions and Cities 
Den 12-15 oktober 2015 anordnas European Week of Regions and Cities. I år är temat "Europe's regions and cities: partners for investment and growth". Mer information kommer. 

Save the date: SKL:s Internationella dag

20 januari 2016, i november presenteras mer detaljerad information om programmets innehåll och anmälan öppnas.


Besök gärna vår hemsida

Partnersök & erfarenhetsutbyte

På vår hemsida uppdaterar vi löpande med nya partnersök, nedan är ett urval av de senaste:

Integration genom kultur, utbildning och turism: Valencia, Spanien (H2020)

Regions ministeriet för Utbildning och Kultur i Valencia, Spanien söker partners från norra Europa för ett projekt inom Horisont 2020 ämnat att främja integration. 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.