Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 1- torsdag den 21 januari 2016

  • Friare händer för psykiatrisamordnaren

  • 780 miljoner till psykisk ohälsa

  • Aktuella brukarfrågor under 2016

  • NSPH nominerar Uppdrag Självkänsla

  • Snart våras det för studiecirklarna

  • Filmer om psykisk ohälsa och gode män


Friare händer för psykiatrisamordnaren

Kerstin Evelius har lämnat regeringskansliet för att fortsätta arbeta som psykiatrisamordnare i en mer oberoende roll som enskild utredare. 
- Nu har jag möjlighet att öka takten och arbeta mer utåtriktat. Jag hoppas kunna bredda problembilden och få fler infallsvinklar på hur insatser inom psykisk hälsa ska kunna samordnas och utvecklas, säger Kerstin Evelius till NSPH.

Läs mer här >>


Regeringen satsar 780 miljoner på psykisk ohälsa

Före årsskiftet slöt regeringen en överenskommelse med SKL om riktade insatser inom psykisk ohälsa i kommuner och landsting. Av de 780 miljoner kronor som ska betalas ut är 500 miljoner öronmärkta för långsiktiga handlingsplaner, uppföljningar och samarbete med berörda aktörer. Det ger goda möjligheter till långsiktig dialog och ökat brukarinflytande, då patienter, brukare och anhöriga har all anledning att involveras i såväl analyser och planering som i uppföljningar. Det är fortfarande oklart vilken roll NSPH kommer spela i satsningen och vilka resurser som nätverket kommer ha under 2016.

Läs mer här >>


Vilka brukarfrågor bör lyftas fram under 2016?

Regeringen och SKL vill att insatserna rörande psykisk ohälsa under 2016 har fokus på samarbete med patient-, brukar- och anhörigorganisationer. I årets första (PRIO?) På Spåret resonerar Mårten Jansson kring vilka frågor som är viktiga ur ett brukarperspektiv när överenskommelsen ska omsättas i praktiken. Vilka frågor anser NI är viktiga? Hör av er till oss på NSPH!
Se videon här >>


Uppdrag Självkänsla nominerat till pris

NSPH och Hjärnkoll har nominerat Uppdrag Självkänsla till Psykiatrifondens fördomspris 2016. Projektet Uppdrag Självkänsla drivs av förbundet Frisk och Fri, och har som mål att stärka barn och ungas självkänsla och på så sätt motverka ätstörningar och psykisk ohälsa. Fram till den 1 februari är det möjligt att nominera en person eller en verksamhet som motverkar fördomar kring psykisk sjukdom till fördomspriset.
Läs mer >>

Snart våras det för studiecirklarna

Många förbereder sig nu för vårens planerade studiecirklar. Det märks i NSPH:s webbutik där vi säljer ett flertal böcker framtagna som studiecirkelmaterial kring psykisk ohälsa. Den bok som säljer bäst just nu är till vår glädje en nygammal favorit tillika den första studiecirkelbok som tagits fram i vår regi: Din Egen Makt. Böckerna Din Egen Berättelse och Med Starkare Röst är också populära. Botanisera gärna i vår webbutik


Filmer om psykisk ohälsa och gode män

Du har väl inte missat att NSPH har lagt upp tre filmer som belyser rättigheter och möjligheter för personer med psykisk ohälsa som har god man eller förvaltare?! I ett panelsamtal arrangerat av NSPH och Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare diskuteras hur personer med god man riskerar att diskrimineras och hur detta kan undvikas. Läs mer >> 


Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete här: www.nsph.se. Följ oss gärna på www.facebook.com/NSPH.seochwww.twitter.com/NSPHSverige.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se