Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 1 januari 2016

Nu söker vi dig som vill vara med och ”bygga” Kunskapsnätet

Under 2016 kommer vi att genomföra minst fyra två-dagars workshops på olika ställen i landet med start i februari. Här ska vi bland annat diskutera allt ifrån rekrytering, utbildningar och framförallt hur plattformen ska se ut i Kunskapsnätet. Projekt Kunskapsnätet står för resekostnader samt kost och logi.

Den första workshopen går av stapeln redan den 27-28 februari i Stockholm och fortfarande finns det ett antal platser kvar. Är du intresserad av att delta eller känner du någon som du tycker borde vara med skicka då din intresseanmälan till kunskapsnatet@rtp.se eller anmäl dig här via formuläret på projektet sida http://rtp.se/kunskapsnatet/kontakt-och-intresseanmalan.

Till den första workshopen söker vi främst personer boende i södra delen av landet med närhet till Stockholm.
Du behöver inte vara medlem i Personskadeförbundet RTP eller Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ej heller ha en egen skada för att delta.

Gå in på www.rtp.se/kunskapsnatet för att läsa mer om projektet som
finansieras av Arvsfonden.Ryggmärgsskadevården utreds för Rikssjukvård

Personskadeförbundet RTP har länge kämpat för att ryggmärgsskadevården ska centraliseras till ett fåtal sjukhus i Sverige. 2015 öppnade Socialstyrelsen upp för att även funktionshinderorganisationerna skulle kunna nominera vård till Rikssjukvård. Vi nominerade naturligtvis ryggmärgsskadevården.

Nu vet vi att Rikssjukvårdsnämnden fattade beslut på sitt senaste möte att inleda en definitionsutredning av ryggmärgsskadevården. Det betyder att man gör en bedömning av om vården lämpar sig att bli rikssjukvård och vilka konsekvenser det skulle få.
- Detta är ett stort steg i rätt riktning för personer som lever med en ryggmärgsskada, säger Agneta Rönnqvist, kanslichef på Personskadeförbundet RTPs förbundskansli. Det är något som vi har kämpat för länge.

 _____________________________________________________

Skyddsnätet brister för personer med traumatisk hjärnskada

Den 15 januari genomfördes ett nytt Hjärnskadeforum 2016. Då diskuterades hur e-hälsa, modern teknik och case management kan underlätta samordning av rehabilitering och stöd för personer med traumatisk hjärnskada.

Bristerna i hjärnskaderehabiliteringen dokumenterades i en undersökning av Socialstyrelsen som presenterades vid Hjärnskadeforum 2013, tillsammans med den kartläggning Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP gjorde om brister i samhällsstödet.

Läget kan beskrivas med tre begrepp:

Röda mattan: Allt fler räddas till livet av en utvecklas akutsjukvård och efterföljande rehabiliteringsmedicinsk kompetens.

Svarta hålet: Efter utskrivning från rehabiliteringskliniken saknas en sammanhållen vårdkedja/långtidsuppföljning. Ansvaret bollas mellan olika aktörer utan samordning.

Ättestupan: Många behandlingsinsatser upphör vid 65 år.

Situationen är om möjligt än värre för barn, som dessutom möter stor okunskap i skolan.

Hjärnskadeforum 2016 arrangerades av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP och åtta samarbetspartners. Konferensen är en del i ”Modellprojektet” som finansieras av Arvsfonden och som arbetar med att ta fram underlag för att täta luckorna i skyddsnätet för både barn och vuxna inom åtta olika samhällsområden.

Ett antal artiklar från dagen kommer att finnas i nästa nummer av Liv samt också läggas ut på vår hemsida!

_____________________________________________________

Ny väg in till Försäkringskassan

Försäkringskassan har sedan årsskiftet infört en ny kontaktväg in till myndigheten. Det är Försäkringskassans kundforum där medborgarna kan få svar på sina frågor inom två timmar.

Kundforumet finns på https://kundo.se/org/forsakringskassan/. Inledningsvis kommer det att finnas ett grundutbud av vanligt förekommande frågor. Vartefter fler frågor ställs i forumet utökas antalet frågor och svar.

På kundforumet kan besökare välja att ställa sina frågor anonymt. Det finns även möjlighet att diskutera frågor med andra besökare i forumet.

Initialt kommer besökare kunna få svar på frågor gällande sjukförsäkringen.

_____________________________________________________

 Agenda 2030 förutsätter en inkluderande demokrati

Gårdagen utmärktes av två viktiga politiska händelser; Först redovisades Sveriges arbete med Agenda 2030, och sedan lanserade Demokratiutredningen sitt slutbetänkande. ”Det finns en tydlig koppling här", kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. "Ska vi bygga ett inkluderande samhälle i enlighet med Agenda 2030 måste alla människor beredas möjligheter att delta i demokratin.”

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

_____________________________________________________

Staten och SKL överens om satsning på kompetensförsörjningen inom vården

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en överenskommelse med målsättning att göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad. Överenskommelsen handlar om hur den så kallade ”professionsmiljarden” till vården ska användas och fördelas.

Överenskommelsen riktar in sig på tre utvecklingsområden:

  • IT-stöd och processer för att förenkla administrationen och ge bättre information
  • smartare användning av medarbetarnas kompetens
  • stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

______________________________________________________

Ny organisation för ambulansflyg ska ge bättre vård för hela landet

I förra veckan bildades kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, som från början av 2018 ska sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige på uppdrag av samtliga landsting och regioner.

– Det här ger samordningsvinster och hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter att få vård på lika villkor oavsett var i landet man bor, säger Börje Wennberg, nyvald styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Läs pressmeddelande från Västerbottens Läns Landsting här:

______________________________________________________

Bidrag till enskilda personer

Stiftelsen Norrbacka Eugenia beviljar bidrag till personer som har en varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande.

Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger under en period på fem år. Bidrag beviljas inte retroaktivt.

Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år, skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas i juni varje år.

Läs mer och ansök på: http://www.norrbacka-eugenia.se/personer.html

_____________________________________________________

Boka in Hjultorget den 24-25 maj!

Missa inte vår stora hjälpmedelsmässa Hjultorget som Personskadeförbundet RTP arrangerar tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering. Hjultorget 2014 lockade cirka 3 000 besökare och ett hundratal utställare som visade upp de senaste inom hjälpmedel, bil- och bostadsanpassning. Vi hoppas på lika stor uppslutning 2014!

Seminarieprogrammet kommer att utarbetas tillsammans med Stiftelsen Spinalis och Rehab Station Stockholm som kommer att hålla sin årliga Inspirationsdag på Hjultorget. I år blir inspirationsdagen till Inspirationsdagarna eftersom det kommer att bjudas på inspirerande föreläsningar båda mässdagarna. Föreläsningarna kommer att knyta an till Hjultorgets bärande tema – Hälsofrämjande livsstil. De kommer att beröra ämnen som till exempel att åldras med funktionsnedsättning, kost och hälsa samt nyheter inom forskning. Första mässdagen, den 24 maj kommer vi att arrangera ett antal föreläsningar om habilitering med inriktning barn och ungdom.

Under februari kommer förbundskansliet att skicka ut ett antal broschyrer med seminarieprogram samt affischer och klistermärken till alla lokalföreningar som vi vill att ni sprider vidare till medlemmar samt till andra som kan vara intresserade av att delta.

För mer information: www.hjultorget.nu

_____________________________________________________

Ansökningar från Radiohjälpen 2016

Nu är det elektroniska ansökningssystem för nationella ändamål klart att använda. Lokalföreningar och distrikt i Personskadeförbundet RTP ansöker direkt från Radiohjälpen via det elektroniska ansökningsformuläret.

Det finns två ansökningstillfällen 2016, sista dag för ansökan är 1 mars respektive 1 september. Det går inte att skicka in en ansökan efter sista dag för respektive ansökningsomgång eftersom systemet då är stängt.

Börja med att registrera föreningen, sedan kan man påbörja sin ansökan. Läs igenom kriterier och steg-för-steg-instruktionen innan ni börjar fylla i ansökan. Observera att stadgar, senaste årsbokslut och en lista över vilka som sitter i styrelsen måste bifogas. Föreningarna ses som nya sökande eftersom lokalföreningar/distrikt inte sökt direkt från Radiohjälpen på flera år.

En uppdaterad styrelseförteckning ska skickas in när det sker förändringar.

http://www.svt.se/radiohjalpen/sok-bidrag/nationella-andamal-radiohjalpsfonden-och-kronprinsessan-victorias-fond

Frågor från sökande föreningar skickas till radiohjalpen@svt.se

________________________________________________________

Verksamhetsinriktning för perioden 2016-2018

Verksamhetsinriktingen för år 2016-2018 skickades före årsskiftet ut till alla lokalföreningar och distrikt. Den kommer även att ligga på vår internwebb. Använd er av den vid årsmötet när ni planerar för verksamhet i lokalföreningar och distrikt.

 

 

I det här numret.

Nu söker vi dig som vill vara med och ”bygga” Kunskapsnätet

Ryggmärgsskadevården utreds för Rikssjukvård

Skyddsnätet brister för personer med traumatisk hjärnskada

Ny väg in till Försäkringskassan

Agenda 2030 förutsätter en inkluderande demokrati

Staten och SKL överens om satsning på kompetensförsörjningen inom vården

Ny organisation för ambulansflyg ska ge bättre vård för hela landet

Bidrag till enskilda personer

Boka in Hjultorget den 24-25 maj!

Ansökningar från Radiohjälpen 2016

Verksamhetsinriktning för perioden 2016-2018

 

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...