Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Webinarium, ett Europa för medborgarna

Den 10 februari kl. 9-10.15 arrangerar MUCF ett webbaserat seminarium om EU-programmet Europa för medborgarna. Programmet syftar till att stödja projekt som främjar medborgares engagemang och delaktighet i demokratin lokalt och på europeisk nivå. Både kommuner och organisationer kan söka bidraget. Den 1 mars är det deadline för att söka vårens bidrag inom programmet.

Anmälan till webinarium

Internationell dag på Karlbergs-gymnasiet

Den 25 januari arrangerade Europa Direkt Fyrbodal en internationell dag på Karlbergsgymnasiet i Åmål tillsammans med skolans internationella grupp. Temat för dagen var hållbar utveckling ur ett internationellt perspektiv. Eleverna fick under dagen lyssna till journalisten Martin Schibbye som tillsammans med sin kollega satt fängslad i Etiopien. Eleverna fick följa med på en skrämmande men intressant resa när Martin illustrerade sin tid i fängelset. Eleverna fick även möjlighet att lyssna till meteorologen Martin Hedberg som på ett fascinerande sätt berättade om jordens klimatförändringar och människans påverkan på det hela. Dagen bestod även av workshops tillsammans med den ideella utbytes-organisationen AFS.

Europeiska investeringsplanen

Investeringstakten i EU har varit låg sedan den globala ekonomi- och finanskrisen startade. För att vända den negativa trenden och få igång den ekonomiska återhämtningen har gemensamma insatser på EU-nivå krävts. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har därför valt sysselsättning, tillväxt och investering som en av sina tio prioriteringar i kommissionens arbetsprogram varav ett av målen är den europeiska investeringsplanen.


Europeiska investeringsplanen har tre mål:
• Vända på trenden med sjunkande investeringar för att få fart på sysselsättningen och den ekonomiska återhämtningen – utan att öka statsskulderna eller belasta statsbudgeterna.
• Stödja investeringar som tillgodoser långsiktiga behov i ekonomin och stärker konkurrenskraften.
• Stödja investeringar som hjälper till att stärka produktionskapaciteten och infrastrukturen, med särskilt fokus på att skapa en mer sammankopplad inre marknad

 

För att få fart på investeringar upprättades EFSI (europeiska fonden för strategiska investeringar). Via fonden vill EU bryta den onda cirkeln med lågt förtroende och låga investeringar och se till att de pengar som finns hos finansinstitut, företag och privatpersoner används, eftersom det är ont om offentliga medel. Fonden ska finansiera projekt med hög riskprofil och på så sätt maximera effekten av offentliga medel och frigöra privata investeringar.


Nyligen lanserad investeringsportal (EIPP)

EU-kommissionen lanserade nyligen en portal för investeringsprojekt på EU-nivå, inom ramen för den europeiska investeringsplanen. På portalen kan du registrera ditt projekt och få direkt tillgång till ett stort nätverk av investerare, konsulter och rådgivare, för att på ett enklare sätt kunna strukturera upp ditt projekt och få hjälp med finansieringen.
Här kan du läsa mer om investeringsportalen


Hur gick det med Europaåret för utvecklingssamarbete 2015?

2015 var det första Europaår att handla om EU:s internationella samarbete och roll i världen. Året gav europeiska utvecklingsorganisationer möjlighet att visa upp hur de arbetar samt vad de gör för att motverka fattigdom i världen. Året var till för att inspirera andra i att engagera sig i utvecklingsfrågor. Under 2015 har EU informerat och förklarat för allmänheten hur EU:s utvecklingsbistånd fungerar. I syfte att kunna visa på att biståndet leder till förändring.

Nedan kan ni se en kort film som visar olika projekt världen över som EU är involverade i. En ung europeisk bloggare skickades genom tre kontinenter, fem länder på tio dagar. Här har ni resultatet:

Om du vill veta mer om Europaåret för utvecklingssamarbete klicka här.


Finansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun


 Europa Direkt Fyrbodal

 Kungsgatan 20, 662 31 Åmål, europadirekt@amal.se, facebook, hemsida, 0532-170 20

Hjälp oss att bli bättre! Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster.

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.