Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 12 - torsdag den 22 september 2016

  • Grönt ljus för ny organisation - NSPH ombildas
  • ”KRÖNIKA: Nu pratar alla om psykiatrin igen”
  • Ökat fokus på barn och unga inom NSPH
  • Barnkonventionen ger nya möjligheter att påverka
  • Fem frågor till Maria Trygg
  • Dela med dig av din historia!
  • Tyck till om Försäkringskassan
  • Passa på att synas under Mental Health Run 
  • REMISS: Personligt ombud bör finnas  i hela landet

Grönt ljus för ny organisation - NSPH ombildas

NÄTVERKSNYTT Under 2017 kommer NSPH att upphöra vara ett nätverk och istället bli en ideell organisation.

-Vi har beslutat oss för att gå vidare och bilda en organisation. Alla medlemsorganisationer ställer sig bakom beslutet, vilket är glädjande, säger Anki Sandberg, samordnare för NSPH.

Läs mer >>


”Nu pratar alla om psykiatrin igen”

KRÖNIKA Mårten Jansson reflekterar över att massmedia för närvarande placerat psykiatrin i strålkastarljuset och att de ansvariga idkar självkritik över utvecklingen.
”Nu finns en möjlighet för brukarrörelsen att se till att bli bättre företrädare för våra målgrupper. Och visa att vi är ett värdefullt stöd för andra aktörer för att ställa om till en mer patientcentrerad vård”  Läs mer >>


Ökat fokus på barn och unga inom NSPH

INKLUDERING Det finns ett tydligt engagemang och intresse för att lyfta barnrättsfrågorna inom NSPH. Det visar debatten om hur vi ska bli bättre på att involvera barn och unga som uppstod under ett seminarium den 21/9. Närvaro på sociala medier och informella nätverk kan vara några sätt att nå ut.
Läs mer >>

Barnkonventionen ger nya möjligheter att påverka

LAGSTIFTNING När barnkonventionen blir svensk lag finns det ökade möjligheter att driva barnrättsfrågor kopplade till psykisk hälsa. Men samtidigt innebär lagen att NSPH:s medlemmar behöver arbeta än mer med att få in barnperspektivet i det egna arbetet.

Läs mer >>


Fem frågor till Maria Trygg - ny på kansliet

PERSONALNYTT Maria Trygg är NSPH:s senaste medarberare, och ska arbeta som utvecklingsledare för det nystartade projektet Växa och må bra, med fokus på barn och ungas psykiska hälsa. Hon har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Läs mer >>


Dela med dig av din historia!

BERÄTTELSE Projektet Din Rätt gör en sammanställning rörande diskriminering kopplat till psykisk ohälsa och söker anonyma erfarenheter av hur den kan se ut. Hör av dig med din skriftliga berättelse till Din Rätt om du upplevt dig diskriminerad i kontakten med exempelvis socialtjänsten, rättsväsendet eller arbetsplatsen. Skriv redan i dag!

Läs mer >>


Tyck till om Försäkringskassan

PÅVERKAN Hur är tillgängligheten och bemötandet hos Försäkringskassan? Vi blir glada om ni hör av er till oss och berättar vad som fungerar bra och hur det som inte är bra kan bli bättre. I oktober deltar NSPH i ett möte med Försäkringskassan där tillgänglighet och bemötande diskuteras. Era erfarenheter är viktiga för oss! Läs mer >>

Passa på att synas under Mental Health Run

ERBJUDANDE Under löpfesten Mental Health Run i Stockholm finns det möjlighet att ha bokbord på plats vid start- och målgången vid Sjöhistoriska.  Passa på att ta chansen att informera om föreningarnas verksamheter – erbjudandet är till självkostnadspris så avgiften är bara 300 kronor. Läs mer>>


Personligt ombud bör finnas i hela landet

REMISS Uppföljning av kommuner som inte erbjuder personligt ombud, ökat brukarinflytande och nationell basutbildning för blivande personliga ombud. Det vill NSPH se när Socialstyrelsen ser över riktlinjerna för hur statsbidragen för personligt ombud ska betalas ut.
Läs mer >>


Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete här: www.nsph.se. Följ oss gärna på 

www.facebook.com/NSPH.se och www.twitter.com/NSPHSverige

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se