Nyhetsbrev med senaste nytt från SellNet.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

SellNets Nyhetsbrev nr.14, april 2015


Arbetet med att få igång fibern och bredband till Sillerud pågår för fullt, och vi har nu kommit så långt att vi har påbörjat arbetet med tidplaneringen för installation av mediaomvandlare i era fastigheter.
Läs mer om detta nedanför.


Fibermässa i Best Western Hotel,
Årjäng lördag 25 april 2015 kl. 10:00 – 15:00

Tillsammans med Årjängs Nät AB och fiberföreningarna i kommunen hålls en minimässa där du som valt en fiberanslutning kan få information om bl.a. utbud och produkter. Tjänsteleverantörerna Telia och Boxer finns på plats och svarar på frågor om sina utbud. Lokala företag visar vad de kan erbjuda för tjänster i samband med fibern du snart får till din fastighet.

Välkommen att ställa frågor om fiber till SellNet, Ånät och alla de andra som deltar på mässan!
Läs mer om minimässan på SellNets -och Årjängs Näts AB hemsida.


Invigning av Årjängs Fibernät

Lördag 25 april 2015 kl. 11:00 vid Trollet i Årjäng i samband med Fibermässan.


Installation av mediaomvandlaren

Vi utgår från en nod och färdigställer allt som finns kring just den noden innan vi går vidare på nästa. I SellNets område finns fem noder.
NSI ligger före oss i spåret och tar hand om de skåp som inte blivit svetsade tidigare osv. bl.a. sjöskåp.
Du kommer att få besked ca två veckor före uppkopplingsstart och vi skickar då ut besked om tilldelad tid för installationen i din fastighet.
Den tid som tilldelas är fast och det kommer att fungera ungefär som med sotaren. Man blir tilldelad en tid mellan exempelvis kl. 10-12.
Är man inte hemma eller har man inte sett till att någon annan kan låsa upp så hamnar man sist i kön och får betala en extra kostnad för återbesöket.
När mediaomvandlaren är installerad kan man teoretiskt sätt beställa tjänster omedelbart och sedan börja använda fiberuppkopplingen till TV, telefon och Internet.

Ladda ner vår broschyr om hur du aktiverar dig till fibernätet när du fått din mediaomvandlare installerad. Klicka här.


Tid för uppkoppling

Förhoppningen är att uppkopplingen kan starta i mitten av maj 2015, men det är rent ut sagt omöjligt för Årjängs Nät AB och oss att veta hur mycket tid som behövs för varje nod.
Tidsåtgången beror på antal anslutna abonnenter samt hur mycket arbete som krävs för att få till ett fungerande nät.


Ordinarie årsmöte

Styrelsen orienterar om att vi har beslutat att ordinarie årsstämma skall hållas på Tjolitta torsdagen den 28 maj 2015, kl.19:00. Kan vara bra att sätta av tid i almanackan.

Kallelse kommer att skickas ut i enlighet med föreningens stadgar.


Medlemsavgiften

Från och med 2015 kommer vi att skicka ut ett inbetalningskort för medlemsavgiften.
Dels för att du själv skall få ett kvitto på inbetalningen och dels för att vi skall veta vilken medlem/fastighet den gäller.
Har du redan gjort inbetalningen av medlemsavgiften på 200 kr för 2015 får du inget inbetalningskort.


Nyhetsbrevet skickat 2015-04-20.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i SellNet.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration av våra nyhetsbrev, klicka här.