Ser nyhetsbrevet konstigt ut?
Klicka här
för att se det i webbläsaren.
  


NYHETSBREV nr 3/2015

Lidde sprider ljus och framtidstro över de kreativa näringarna

Lars Lidström har jobbat med ljus i hela sitt liv och driver företaget Event & Design. Nu har han flyttat till nya och större lokaler i Acusticum. Det öppnar möjligheten att tänka nytt och större. Planen är att skapa en drömfabrik som ska förena enskilda entreprenörer och främja samarbete och utveckling.

Läs hela artikeln här.


Piteå Hälsocentral har flyttat in i nya lokaler

Nytt och fräscht med fondväggar, finstämda färgval och trägolv till och med i undersökningsrummen. Piteå Hälsocentrals nya mottagning, som ligger i det som en gång var Åhlénshuset, känns nästan som hemma. 

Läs hela artikeln här.


Vi bryr oss om vad du tycker

Det bästa sättet att få reda på vad vi som hyresvärd är bra på och vad vi skulle kunna göra bättre är att fråga dem som vet bäst. Därför genomför vi minst vartannat år en Nöjd-kund-index-under-sökning (NKI) där alla hyresgäster får möjlighet att svara på frågor kopplade till vår verksamhet.

Hög svarsfrekvens

Under mars månad skickade vi ut en enkät där våra kunder både fick ge uttryck för vad de tycker om Piteå Näringsfastigheter i stort och vilka specifika delar man är nöjd eller mindre nöjd med. Ungefär hälften skickade in sina svar, vilket är ett mycket bra resultat. Det vill vi verkligen passa på att tacka för! 

Vårt NKI-värde hamnade denna gång på 73. Det är ett fint resultat, samma som genomsnittet i landet 2014 enligt Fastighetsbarome-tern som sammanställer resultat från alla stora fastighetsbolag i landet.

Ingenting är dock så bra att det inte kan bli bättre. Just nu analyse-rar och utvärderar vi alla svar. Utifrån det kommer vi att bedöma vilka områden som ska prioriteras. Våra hyresgästers synpunk-ter ger med andra ord mycket värdefull information som leder till konkreta förbättringsåtgärder.

Tack än en gång för att ni tog er tid.

FAKTA: Nöjd-kund-index

NKI är en matematisk modell som mäter kundnöjdhet som en form av kvalitet. Varje fråga besvaras med en siffra mellan 1 och 10 där 10 är högsta betyg. NKI-värdet baseras på ett medeltal omkring tre frågeställningar:

  • Hur nöjd kunden är med verksamheten i dess helhet
  • Hur väl verksamheten uppfyller kundens förväntningar
  • Hur verksamheten upplevs jämfört med en ideal sådan

Syftet med en NKI-undersökning är att skapa underlag för förbätt-ringsarbete. Resultatet sammanställs ofta i en åtgärdsmatris.


LOKALnyheter

Vi har 5 st lediga kontorsrum i nyinvigda Stadsvapnet på Präst-gårdsgatan. Mycket trevliga och ljusa lokaler i en inspirerande miljö med gemensamt lunchrum. 

Fler lediga lokaler finns här.

Hittar du inte det du söker? Kontakta 
Johannes Lidström, tel. 0911-933 91.


FELANMÄLAN dygnet runt

När du upptäcker att något inte fungerar är vi tack-samma om du meddelar oss så snart som möjligt. Felanmälan är öppen dygnet runt och kan göras via webb eller
telefon: 0911-933 66. 


Välkommen till Näringslivsgolf

Tillsammans med Piteå Golfklubb och Piteå Kommun bjuder vi in alla företag till företagsgolf fredagen den 28/8 på Nötöns Golfbana.

OBS! Ändrat datum! 
Mer information finns på vår hemsida

Antalet platser är begränsat så anmäl dig redan idag.
Först till kvarn gäller.


PROFILEN

MARINA WIKLUND

Funktion: Ekonom och marknadscontroller

Tid i företaget: Har jobbat hos PNF i 1,5 år, sedan oktober 2013.

Vilka är dina arbets-uppgifter? Jag sköter bland annat bokföring, bokslut, hyresaviseringar, motorvärmarkontrakt och kravhantering. Framöver kommer jag även att jobba med hyresbudget och marknad. 

Vad är det bästa med ditt jobb? Det är nog att jag har möjlighet att följa hela kedjan, från det att fakturorna kommer in ända till bokslut. Det är skönt att ha en överblick och full kontroll över intäkter och kostnader hela vägen. Men det allra bästa med jobbet är naturligtvis mina fina kollegor. Vi har verkligen en bra arbetsplats. PNF är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår uppgift är att stödja näringslivet och sysselsättningen i Piteå kommun. Hos oss får du inte bara en lokal – du får också ett stöd utöver det vanliga. Vi vill hjälpa dig att växa – oavsett vad du söker har vi lokalen för dig. 

www.pnf.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta prenumerationen, klicka här.