Events, partnersök, programinformation, med mera, från KFSK:s verksamhet kring EU:s fonder och program i Bryssel och Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev

Hej!

I månadens nyhetsbrev så blickar vi tillbaka på vad som hänt under oktober, både i Bryssel och på hemmaplan. Oktober har varit en aktiv månad – inte minst med tanke på Open Days där Kommunförbundet Skåne anordnade sitt allra första egna event! Vidare så har EU-kommissionens arbetsprogram för 2016 samt arbetsprogrammen för Horisont 2020 2016-2017 presenterats vilka ger oss en bra inblick inför EU-arbetet 2016.

Oktober blir också sista månaden för Sofia som redan om någon vecka påbörjar en ny kommun-resa i Kävlinge-Staffanstorp. Som en kollega på Kommunförbundet Skåne sa så är Sofia verkligen EU-arbetet i Skåne personifierat och har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga upp vår verksamhet i både Skåne och Bryssel, vi önskar dig all lycka till i ditt nya uppdrag och ser fram emot att ses i andra sammanhang framöver!

Med vänliga hälsningar, 

Johanna HawardSamordnare för Brysselkontoret 

Dag Håkansson,Praktikant EU-frågor

 

 

Följ Johanna på Twitter


Kontakt

Johanna Haward
Samordnare för Brysselkontoret 

0728-85 47 93
johanna.haward@kfsk.se

Dag Håkansson
Praktikant EU-frågor
0728 - 85 47 36
dag.hakansson@kfsk.se


Besök gärna vår hemsida


Nyheter

Fotograf, Magnus Gustafsson

Under Open Days i Bryssel anordnade vi ett så kallat ”Side-event” på kontoret i Nordic House. På temat var hur vi gjort i Skåne för att utbilda barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner. 
Svenska EU-parlamentariker, EU-kommissionen, frivilligorganisationer och lokalt inbjuda barnrättstrateger från Skåne fanns på plats för att diskutera möjligheter och utmaningar inom barnrättsfrågor. För mer information och bilder följ länken här. 

Frans Timmermans, Fotograf: Jean-François Badias

Kommissionens arbetsprogram presenterat

EU-Kommissionen arbetsprogram för 2016 presenterades i veckan med fokus på förbättrad lagstiftning och utveckling av de 10 politiska prioriteringsområdena som Kommissionen har som utgångsläge.

Mer info här.

Arbetsprogrammen 2016-2017 är officiella

EU-Kommissionen kommer investera nästan 16 miljarder euro i forskning och innovation de kommande två åren inom Horisont 2020. I länken finns en uppdaterad samanställning utav allt material vi än så länge publicerat om arbetsprogrammen 2016-2017. Där finns länkar vidare till enskilda artiklar samt utlysningar till respektive område.

Mer info här.

Carlos Moedas, Fotograf: Georges Boulougouris

SAFE, Hållbart åldrande, Helsingborg tar initiativ

Tillsammans med Tampere – Finland, Foligno – Italien och WVO en omsorgsorganisation i Nederländerna så har Helsingborgs stad startat projektet Suistainable Ageing in Future Europe (SAFE). Målsättningen är att arbeta tillsammans för att utveckla morgondagens omvårdnad och skapa bättre och mer funktionella lösningar för vård i hemmet.

Mer info här.

Seal of Excellence

Tanken bakom kvalitetsstämpeln är att regioner runt om i Europa ska kunna använda sig utav den för att uppmärksamma lovande projekt som ansökt om finansierings stöd från EU:s ramprogram
för forskning och innovation – Horisont 2020,
men tyvärr inte säkrat finansiering på grund av utlysningens finansiering tog slut.

Mer info här.

Möjlig ny riktning för EU-fonder: flyktingstöd

Den nuvarande flyktingsituationen inom Europa har skapat många utmaningar för medlemsstaterna därför så har signaler från EU börjat komma rörande omdirigering av fonder så som Europeiska Social fonden (ESF) och regionalfonden (ERUF) för att kunna möta dessa utmaningar.

Mer info här.

Rapport om skolan: effektivitet och teknik

Rapporten lyfter aspekten om hur skolor kan uppdatera sina metoder i den digitala
tidsåldern som vi lever i idag.
Den teknologiska utvecklingen är konstant,
därmed så skapas också en problematik om hur vi kan möta det konstant förändrade digitala landskapet och dess applikation på utbildning i
våra skolor.

Mer info här.

Temadag om hållbar energi

Den 1 december anordnas en temadag om hållbar energi i Skandinavien i Oslo av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, fokus för dagen är grön utveckling och energi.

Mer info om utbildningen och anmälning finns .här

Utlysningar & Partnersök


Utlysningar

Erasmus+, ungdomsråd

Samarbete med civilsamhället inom ungdomsrådet blir en del i den nya sökomgången för Erasmus+ programområde 3. Politisk utveckling är fokusområde för programområde 3.

Mer info här. 

Utlysningar Erasmus+

Övergripande bild av utlysningar inom ERASMUS+ programmet
under 2016-2017.

Mer info här.

Utlysningar inom Daphneprogrammet

Under oktober presenterades utlysningar inom Daphneprogrammet,
följ länken här för vidare information.

Ansökan öppen i Hälsoprogrammet

Ansökningsomgången inom
Hälsoprogrammet utlyses till
följd av ett ändringsbeslut från EU-kommissionen med anledning av det stora migrationstrycket som nu ligger på EU.
Beslutet utgår ifrån en
revidering av 2015 års arbetsprogram för EU:s tredje hälsoprogram. 
För mer information följ länken här.

Utlysningar inom energieffektivitet

Arbetsprogrammet har två huvudinriktningar, energieffektivisering och konkurrenskraftig utsläppssnål energi.
Målsättning för utlysningarna är att vara ett steg
för att nå klimatmålen för 2030.
Mer info här.

Nya utlysningar inom transportsektorn

Inom ramen för
arbetsprogrammen 2016-2017
och Horisont 2020 så släpptes
under oktober utlysningarna för
att skapa miljövänligare transporter i Europa.
Mer info här.

Grön Horisont 2020 – landsbygdsutveckling och livsmedel

Utlysnignar inom lantbruk, bioekonomi, maritima frågor och landsbygd - för en bättre landsbygdsutveckling.
Mer info här. 

Phil Hogan, Fotograf: Lieven Creemers

Partnersök

21 godkända nätverk söker partnerstäder

URBACT III – De 21 nätverken har i nuläget 4-6 medlemmar, och har i nuläget 12 månader på sig att färdigställa sitt partnerskap med ett maximalt antal medlemmar på 12 partnerstäder och att producera en grundläggande studie inom sitt område och utveckla en arbetsplan för projektet.
Mer info här.

Återvunnet byggnadsmaterial

Ett skotskt universitetsföretag
inom byggmaterial söker
tillverkningspartners som är involverade i rivning eller avfallshantering för att stödja kommersialisering av eko-byggnadsmaterial. För ett nytt tegel gjort av 90% återvunnet material.
Mer info här.

Könsfördelning på arbetsmarknaden

Staden Southampton tillsammans med Chichesters universitet för projektpartners söker partners för ett projekt om jämnare könsfördelning. 
Projektet riktar specifik in sig på jämställdhet på
arbetsmarknaden och kommer arbeta för att öka antalet kvinnor inom vetenskap och ingenjörsarbeten  och öka antalet män i omsorgssektorn.
Mer info här.

Sjukvård i periferiområden

Sjukhus i Norra Karelen, Finland söker projekt som
kan hjälpa dem att utveckla sjukvården i periferiområden
med ökade antal äldre och brist
på personal.
Detta är en generell förfrågan
om det finns pågående projekt
eller aktörer som också är intresserade att möta dessa utmaningar.
Mer info här.


Konferens & events:


Säkra samhällen – att skydda EU:s och dess invånare

5 november välkomnar VINNOVA
till ett Horisont 2020 informationsmöte
om Säkra samhällen.
Kommer att webbsändas. 

Informationsdag Smarta städer och samhällen.

6 november så anordnas en informationsdag i
Bryssel om smarta städer och energi med fokus på ansökningsprocessen för aktörer som
vill driva projekt inom arbetsprogramet.


Malmö Stad- urban utveckling med hjälp av strukturfonderna.

Seminarium om implementeringen om
hållbar stadsutveckling i Malmö.
När: 12 november. 


Nanosciences, Nanotechnologies, Materials, Biotechnologies and new Production Technologies

12 november välkomnar VINNOVA till Horisont 2020 informationsmöte.
Kommer även att webbsändas.

Health, demographic change and well-being

16 november välkomnar VINNOVA till Horisont 2020 informationsmöte.
Kommer även att webbsändas.


Future and Emerging Technologies inom H2020

24 november välkomnar Vetenskapsrådet och VINNOVA till ett nationellt informationsmöte om  FET – Future and Emerging Technologies.
Kommer även att webbsändas.

Social Innovation Summit

Social Innovation Summit är Sveriges nya mötesplats för social innovation. Här samlas entreprenörer, innovatörer, beslutsfattare, och investerare för att tillsammans hitta  nya lösningar på Sveriges mest angelägna  samhällsutmaningar. 
24-25 november Malmö.

Livsmedelstrygghet och bioekonomi

24-27 november om Horizon 2020 inom ramen för olika samhällsutmaningar med fokus på säker livsmedelstillgång, hållbart jordbruk, maritim forskning och bioekonomi. 
Bryssel, Belgien.


European Culture Forum 2015-Save the date.

26-27 november anordnas European Culture Forum 2015 med fokus på att lyfta kulturella frågor inom EU.
Plats: Bryssel.


Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

26 november välkomnar VINNOVA till  Horisont 2020 informationsmöte.
Kommer även att webbsändas.

Temadag om hållbar energi i Skandinavien

1 december i Oslo, Norge. Anordnas en temadag
om hållbar energi i Skandinavien av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
Sista anmälningsdag: 19 Nov, 2015. 


Forskning och utvecklingi Östersjöregionen.

Det gemensamma Östersjöforsknings- och utvecklingsprogram mellan 2010-2017. Anordnar informations och nätverksdagar
i Bryssel mellan 1-2 december.

Europeisk innovations forum 2015

7-10 december så anordnas evenemanget
med fokus på innovation inom EU.  Fokusområden innefattar bioekonomi, hälsa och jordbruk samt den digitala revolutionens inverkan på den avancerade tillverkningsindustrin.
Plats: Bryssel

SKL:s Internationella dag

20 januari 2016 anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en dag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting och region och arbetar med internationella frågor. 


Besök gärna vår hemsida

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.