Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 20 - torsdag den 19 november 2015

  • Kunskapsstyrning lever inte upp till målsättningarna
  • 270 ärenden till rådgivningen första året
  • Frukostseminarium på Sensus om diskriminering
  • Ny skrift: Så vill vi ha det - inget om oss utan oss
  • Ersättningsmodeller nytt påverkansområde för NSPH

Kunskapsstyrning lever inte upp till målsättningarna

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en uppföljning av de nationella rikt-linjernas effekter ur ett patientperspektiv. I rapporten konstaterar man att riktlinjerna bara delvis bidragit till bättre kunskap och mer jämlikhet och att riktlinjerna inte i tillräcklig grad understödjer en patient-centrerad vård. Vi på NSPH är inte helt överraskade av resultatet men tycker samtidigt att det är bra att Vårdanalys gör
de här bristerna tydliga.

Ta del av rapporten >>

270 ärenden till rådgivningen redan under första året

För ett år sedan öppnade Din Rätt sin kostnadsfria rådgivning om diskriminering. Till vår glädje har vi fått in hela 270 ärenden under året som gått, vilket kan jämföras med en genomsnittlig antidiskrimineringsbyrå som får in ca 100 ärenden per år. Vi på NSPH har lärt oss mycket, både sådant som upprör och inspirerar. Under det gångna året har samtalen besvarats av juristen Cecilia Asklöf men från och med november tar socionomen Nicole Wolpher över. 

Läs mer om vilka ärenden som kommit in >>


Frukostseminarium på Sensus om diskriminering

Hur kan diskriminering av psykisk ohälsa yttra sig i vården och i arbetslivet? Johanna Wester från NSPH berättar om hur brukare och patienter riskerar att drabbas av negativ särbehandling och gästföreläsare Christoffer Dahl berättar om hur han fick upprättelse efter att ha diskriminerats i arbetslivet.

Information och anmälan >>


Ny skrift: Så vill vi ha det – inget om oss utan oss

Så heter NSPH:s nya skrift som beskriver nätverkets vision och hur man vill fortsätta bedriva arbetet för en förbättrad psykisk hälsa. Skriften tar upp en lång rad områden som man vill vara med och påverka och hur man kan vara närvarande både lokalt och nationellt på strategiska platser runt om i landet för att skapa förändring. Rapporten är en fortsättning på den som togs fram 2006.

Läs mer om hur NSPH vill arbeta >>

Ersättningsmodeller nytt påverkansområde för NSPH

NSPH är en av deltagarna i SVIPS, Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin, ett utvecklingsprogram inom ett VINNOVA-projekt som pågår under 2015. Det är första gången som brukarrörelsen är med och diskuterar styr- och ersättningsmodeller. Vi har fått ett stort stöd från alla medlemsförbund i arbetet, konstaterar Kjell Broström, NSPH:s representant i projektet.

Om SVIPS och kommande pilotprojekt >>


Välkommen till NSPH:s nya nyhetsbrev. Du får information från patient-, brukar- och anhörigperspektivet. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete och våra projekt på www.nsph.se