Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Etkö näe uutiskirjettä? Klikkaa tästä.

Nyheter från Mittnorden, först på svenska. Uutisia Keskipohjolasta suomeksi kirjeen lopussa.

Följa oss också på Facebook/Seuraa meitä myös Facebookissa: : https://www.facebook.com/mittnorden/

Kulturdagarna 2016

Under kulturdagarna i Levanger träffade Mittnordenkommiténs ledningsgrupp prisvinnarna av kulturpriserna för rundabordssamtal. Diskussionerna handlade bland annat om de arbete som görs på kulturområdet för ökad integration. Prisvinnarna berättade om sitt viktiga arbete och samtidigt fick deltagarna fördjupa sig i hur kulturarbetet leder till ökad integration och möte mellan människor och olika kulturer.

Läs mer: http://mittnorden.net/organisation/nyheter/nyheter/mittnordiskakulturpriser2016gartill

OECD rapporten

OECD kommittén träffades 7 nov i Paris för att presentera resultat av OECD studien som genomfördes på uppdrag av Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Kort bakgrund till studien:

De 14 regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) genomförde under 2015 och 2016 en studie i regi av OECD som ska belysa regionernas samlade utmaningar och möjligheter med förslag på investeringsprioriteringar att fokusera på att skapa samlad tillväxt. För varje region görs en kortfattad särskild analys som bakas samman till en samlad rapport, så kallad territorial review. Det är en unik studie genom att samla 14 regioner i tre länder, varav två är med i EU och ett utanför som också fått mycket uppmärksamhet i OECD. Det finns stora skillnader, men också många gemensamma nämnare för regionerna såsom gleshet, långa avstånd och kallt klimat. Studien är ett svar på EU:s önskan om mer strategisk samverkan kring de gemensamma utmaningarna för att nå den kritiska massa för förändring som varje region i sig inte besitter och även en del i arbetet att bryta det storstadsfokus som finns för mer fokus på även andra typer av mer glesbefolkade regioner.

I februari finns OECD-studien för NSPA i hyllorna för officiella OECD-rapporter.

 

MNK-höstmöte 16-17 november, Trondheim, Tröndelag

Kommitténs höstmöte behandlar regionreformerna. Det pågår regionreformer i alla våra tre länder och kommittén ska bl.a. diskutera hur dessa kan påverka Mittnorden-samarbetet. I tillägg får man också inlägg som belyser hur städernas kompetensmiljö inom forskning och utbildning kan bidra till regionernas utveckling.

Under middagen den 16 nov delar Mittnordenkommitén ut Nordens Gröna Bälte pris. 2016 pris är inom området energi. MNK:s ledningsgrupp har tillsammans med miljö och energi arbetsgruppen tagit fram vinnaren bland inkomna nomineringar. Mer information kommer när priset är offentliggjort.

Projektgruppen på gränsen mellan Norge och Sverige. Projektgruppen framför fredsmonumentet i Morokulien,13 september 2016.

Om pågående projekt: Gränsmöjligheter

”Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen”.

Det treåriga projektet startade 1 september, och har en total budget på 1 396 516 euro.

Om projektet:
Gränsmöjligheter är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige. Detta för att möjliggöra en ökad rörlighet för små och medelstora företag längs hela norsk-svenska gränsen. Projektet finansieras genom

Interreg Sverige Norge som är ett EU program för gränsöverskridande samarbete.

Målen är bland annat att:

  • Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.
  • Samordna och strukturera arbetet med gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen.
  • Riva mentala gränshinder genom att informera små- och medelstora företag om möjligheterna, istället för problemen, med att arbeta gränsöverskridande.
  • Reducera och hantera formella samt informella gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen med hjälp av strukturerad samverkan mellan Grensetjänsten Norge-Sverige och de befintliga gränskommittéerna.

Projektet genomförs i ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Svinesundskommittén, Grensetjänsten Norge-Sverige och gränskommittéer

i båda länderna. Mittnordenkommitén medfinansierar projektet med 25 000 euro. Ca 240 000 SEK.

Utöver det närmaste partnerskapet kommer samarbete att bedrivas med Nordiska Ministerrådet samt en rad övriga aktörer som jobbar med näringslivsfrågor.

Kick-off Gränsmöjligheter

Den 23 nov har projektet Gränsmöjligheter kick-off i Morokulien kl. 11-15. För mer information se programmet. Projektet har nu även en hemsida för aktuell information: http://www.gransmojligheter.com/

Green Highway konferensen 20 sep 2016

Under konferensen fick deltagarna presentationer om vätgas från producenter, forskning och utveckling, politiska målsättningar, biltillverkarnas planer och transportföretagens satsningar.

Alla presentationer och webbsändningen finns på följande länk: http://www.greenhighway.nu/2016/09/28/se-green-hyway-i-efterhand/

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet:

Österbotten: ny landskapsdirektör

Järnvägsforum 28-29/11 Umeå


Kulttuuripäivät 2016

Kulttuuripäivien yhteydessä syyskuussa Levangerissa Keskipohjola-komitean johtoryhmä tapasi kulttuuripalkintojen saajat. Palkinnonsaajat kertoivat tärkeästä työstään ja keskustelussa pohdittiin mm. miten kulttuurin avulla edistetään integraatiota.

Lisätietoa: www.mittnorden.net

OECD -raportti

OECD:n komitealla on ollut kokous 7/11 Pariisissa, jossa on esitelty NSPA:n tilaamaa selvitystä (Northern Sparsely Populated Areas).

Selvityksen taustaa:

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA):n alue toteuttivat 2015-16 selvityksen alueiden yhteisistä haasteista ja mahdollisuuksista sekä tärkeimmistä investointikohteista. Joka alueelle tehdään vielä oma erillinen raportti (territorial review). Tämä kolmen maan ja 14 alueen yhteistyö on harvinainen tapa toimia. Alueiden välillä on suuria eroja, mutta myös yhteisiä nimittäijä, kuten harvaanasutus, pitkät etäisyydet ja kylmä ilmasto. Selvityksen avulla saadaan vastauksia strategiseen yhteistyöhön EU:n tasolla.

Selvitys julkaistaan helmikuussa.

 

Keskipohjola-komitean syyskokous 16.-17.11. Trondheimissa

Komitean syyskokouksen aiheena on alueuudistukset, joita on käynnissä kaikissa kolmessa maassamme, ja komitea pohtii mm. näiden vaikutuksia Keskipohjolan yhteistyöhön.
Lisäksi aiheena on miten kaupunkien osaaminen tutkimuksen ja koulutuksen parissa voi hyödyntää alueiden kehittämistä.  

Päivällisellä 16.11. jaetaan Keskipohjola-komitean energiapalkinto. Komitean johtoryhmä sekä ympäristö- ja energiatyöryhmä ovat valinneet voittajan ehdokkaiden joukosta. Lisätietoa palkinnon julkistamisen jälkeen: www.mittnorden.net.

 

Ajankohtaista hankkeissa: Rajamahdollisuudet -hanke

Keskipohjola-komitea on mukana Norja-Ruotsi -ohjelmasta rahoitettavasssa "Gränsmöjligheter" -hankkeessa, jossa kehitetään rajojen yli tapahtuvaa työskentelyä.
Hankkeen kick-off on 23.11. Morokulienissa: www.gransmojligheter.com

Kuvassa projektiryhmä Morokulienissa 13.9.

Green Highway -seminaari 20/9

Seminaarissa saatiin kuulla tuottajien esityksiä vetykaasusta, alan tutkimuksesta ja kehittämisestä, poliittisista tavoitteista, autonvalmistajien suunnitelmista ja kuljetusyritysten panostuksista.  Kaikki esitykset ja nettilähetys linkin takana: http://www.greenhighway.nu/2016/09/28/se-green-hyway-i-efterhand/

Pohjoismaiden Ministerineuvosto ja neuvosto

Pohjanmaa: Kaj Suomela uusi maakuntajohtaja

Kaj Suomela on Pohjanmaan uusi maakuntajohtaja:

http://yle.fi/uutiset/3-8901104

Rautatiefoorumi 28.-29.11 Uumajassa

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är del av Mittnordenkommitténs verksamhet eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Uutiskirje toimitetaan Keskipohjola-komitean jäsenille sekä sidosryhmille ja/tai KP-uutisia tilanneille. Jos haluat perua uutiskirjeen tilauksen/poistua listoiltamme , klikkaa tästä.