Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Möt upp på höstmötet!

SmåKoms höstmöte för medlemmar går av stapeln den 19-20 november lunch-lunch på Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm.  Anmälan är öppen ännu en tid. Är du inte medlem, men vill komma ändå? Välkommen att kontakta oss, se uppgifter nedan. 

 

Vi utlovar intressanta föredrag om aktuella frågor. SÄPO:s arbete, utsatta EU-medborgare och ekonomi står på programmet. Dessutom egna planeringsfrågor, nätverkande och erfarenhetsutbyte. 

Program, pris och anmälan finns på http://smakom.se/hostmote/

 


Arvidsjaur ny medlem!

Styrelsen hade nöjet att  vid mötet den 29-30 oktober anta Arvidsjaurs kommun som medlem nummer 68 i SmåKom. Antalet medlemmar är av stor betydelse, då vi utför vårt påverkansarbete hos riksdag, regering och centrala myndigheter. 

Arvidsjaur inträder som medlem den 1 januari 2016. 

Vill din kommun också bli medlem? Hör av dig!

 


Styrelsen diskuterade bland annat nyanlända

På styrelsens dagodning stod också bland annat att få information

om det arbete som nu sker i frågan om integration och migration på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avdelningschef Gunilla Glasare deltog på mötet, och berättade att SKL tillskrivit regeringen med en rad förslag på regelförändringar, för att underlätta situationen i landets kommuner. Listan återfinns här: http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/akutaregelfo andringarbehovsiflyktingsituationen.7266.html.

I övrigt beslöts att SmåKom ska yttra sig över två utredningar som rör boende, dels för äldre, dels hur EU:s  regler om statsstöd kan inverka på  byggandet i Sverige.Vi återkommer till detta.


Kommunbesök i Hälsingland och Dalarna

Under några dagar i oktober besökte vi fyra kommuner: Ovanåker, Älvdalen, Orsa och Rättvik.

Vi träffade kommunernas ledningar och diskussionerna rörde sig om utveckling såsom invandring, investeringar och infrastruktur. Också utmaningar finns, exempelvis integration, ekonomi och oklarheter i nationella regelverk.

Gemensamma synpunkter var exempelvis de ändrade bestämmelserna för stöd till bredbandsinfrastruktur, där Jordbruksverket nu anser att småorter med 200 invånare
eller färre är de enda som kvalificerar sig för EU:s bredbandsstöd.

Det är inte heller längre tillåtet för kommuner att vara nationella medfinansiärer i bredbandsprojekt. Detta försvårar för fiberföreningar.

Frågan om statliga myndigheters flykt från landsbygden diskuterades. En framåtsyftande strategi kan vara att visa myndigheterna på möjligheterna att stanna kvar, exempelvis genom att erbjuda samlokalisering. Något som redan sker i många kommuner.

Integration är en högaktuell fråga. Enigheten är stor om att  svenskundervisning och sysselsättning borde garanteras inom en viss tid. Detsamma måste gälla för validering av utländska examina. Glädjande nog noterar vi att även statsministern uttryckte just detta. Verkstad avvaktas alltså!

Goda nyheter från de besökta kommunerna:

– Ovanåker rankas som länets främsta företagskommun

– Älvdalen integrerar nya invånare – i stället för att emot flyktingar

– Orsa säljer med framgång tomter med sjöutsikt

– Rättvik återtar egenproducerat kött till kommunala kök


SmåKom i Upphandlingsmyndighetens referensgrupp

SmåKoms ordförande Peter Lindroth finns med i referensgruppen, när den nya Upphandlingsmyndigheten ska utforma sitt arbete. Myndigheten ska stödja kommuner i upphandlingsfrågor. Det är viktigt att små kommuners perspektiv blir belyst i denna fråga.


Fortsatta besök hos riksdagens partier

SmåKom besöker i veckan Folkpartiet och Socialdemokraterna i riksdagen. De frågor som diskuteras är 

- Jordbruksverkets prioritering av områden för lokalt ledd utveckling

- Den parlamentariska landsbygdspolitiska kommittén

- Migration och integration

- Statsbidrag till kommunerna. 
Rapport kommer. 

 


 Vackra bilder till webben efterlyses!  

Skicka in din vackraste SmåKom-bild till sekreteraren. Vi behöver förnyelse i bildbanken till webben med mera. På förhand tack!

 

SmåKom, Soldatängsvägen 12, 546 30 Karlsborg Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.