Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Juvenes Translatores

Juvenes Translatores är en översättningstävling som anordnas varje år. Målet är att ge ungdomar en möjlighet att testa hur det är att vara översät- tare och gynna språkin- lärningen i skolorna. Årets tema var "europeisk identitet" och vinnare från Sverige är Mikael Kola- nowski från Franska sko- lan i Stockholm, som översatte från Polska till Svenska. Grattis Mikael!

Här hittar du alla vinnare från 2015.


Euroscoladagen 2015

Euroscola är en unik chans för gymnasie- klasser samt en hög- stadieklass att få lära sig mer om Europaparla- mentet. Elever från alla EU-länder får prova på att vara EU-parlamen- tariker för en dag i Strasbourg. I år har 24 elever från Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan fått möjlig- heten att åka till Euro- scola den 12-14 mars. Efter evenemanget kom- mer vi att berätta om deras upplevelse. 

Läs mer här om Euroscola.


Regionala strukturfonds- programmen

Nu är det möjligt att ansöka till de regionala strukturfondsprogrammen för tillväxt och syssel- sättning. I fyra veckor framöver går det att ansöka om pengar till olika projekt i den första omgången.

Läs mer här.


Euresdag i Karlstad

Arbetsförmedlingen i Värmland arbetar för närvarande i ett ungdomsprojekt som heter "sysselsättnings- initiativet för unga". Projektet riktar sig mot arbetslösa ungdomar. Inom ramen för detta projekt arrangerade Arbetsförmedlingen och EURES i Karlstad den 18 februari en mässa för att visa på olika möjligheter till jobb utomlands. Eu- ropa Direkt Fyrbodal informerade på mässan om Europeisk volontär- tjänst samt ungdomars möjligheter att arbeta, praktisera och studera utomlands. Daka Asketov från Bulgarien som gör sin Europeiska volontär- tjänst i Åmål, berättade om sina upplevelser. Daka arbetade på Samverket som är en frivilligcental i Åmål.


Delta gärna i AFS:s kampanj #zerodiscri- mination

Klimatdag på Brogårdsgymnasiet

Från vänster till höger Max Hansson, Stina Bergström, Staffan Gunnarsson, Görel Jernberg, Kristin Günther, Veselin Jelic, Kristian Jeppson

El- och energiprogrammet på Brogårdsgymnasiet i Kristinahamn deltar i ett Erasmus+ partnerskap projekt. Temat för samarbetet handlar om hur deltagare i pro- jektet kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. På grund av detta arrangerades en klimatdag den 6 februari. Under dagen fick elever ta del av olika föreläsningar. Max Hansson från Karlstads universitet berättade om bakgrunden till växthuseffekten. Därefter har föreläsare från olika nivåer kommun, regering och EU redovisat åt- gärder för att minska utsläppen av växthusgaser på kortare och längre sikt. Staffan Gun- narsson från Kristinehams kommun, Stina Bergström från Miljöpartiet, och Kristin Günther från Europa Direkt Fyrbodal. Efter en klimatneutral lunch berättade Görel Jernberg och Kristian Jepsson från Kristinehams kom- mun bl.a. om miljö- och hälsoproblem med den ökade köttkonsumtionen, vilka regler som gäller vid kommunal upphandling av mat, etc. Dagen slutade med en dis- kussion mellan de sex föreläsarna, som leddes av Anders Andersson, lärare på Brogårdsgymnasiet.


Avskedfest för Daka, Dima och Ves

Från vänster till höger Dima Koniushenko, Daka Asketov, Veselin Jelic

Den sista februari slutar Åmåls kommuns nuvarande EVS volontärers projekt. "När det gäller deras olika arbeten har det varit ganska stora skillnader. Daka har fått pröva på flera olika yrken, Dima har mest varit på Örnas dagis men också jobbat på Röda Korsets affär Kupan. Ves har hela tiden hållit till på Europa Direkt kontoret, men även han har haft varierande uppgifter", säger Lars Gustafs- son. Deras projekt har hållit på under ett år. Den 16 februari hade vi en avskedfest på Samverket med deras mentorer, lärare i svenska, arbetskamrater och vänner.


Föreläsning om Europeiska Unionen på Magnus Åbergsgymnasiet

Den 26 februari har Europa Direkt Fyrbodal hållit en utbildningsdag på Magnus Åbergsgymnasiet i Troll- hättan. Syftet med utbildningen var att förbereda eleverna för deras resa till Euroscola i Strasbourg som nämnt ovan. Kristin Günther och Anna Lundin berättade om EU:s institutioner, lagstiftningsprossen samt genom- förde olika interaktiva övningar. Eleverna fick diskutera och ta ställning till olika frågor som Europaparla- mentariker redan har besvarat och tagit ställning till.


Praktikant från Karlbergsgymnasiet

Hej! Jag heter Adam Blick och har praktiserat på Europa Direkt Fyrbodal i en vecka. Jag bor i Mellerud och pendlar varje dag mellan Mellerud och Åmål för att studera. Jag går andra året på Karlbergsgymnasiets Samhällsprogram, med Beteende som inriktning. Under veckan har jag arbetat med att översätta en broschyr från engelska till svenska, samt jobbat med att ta fram lite fakta om Europas städer till ett kommande projekt. Jag har också följt med Europa Direkt till Karlstad och lyssnat på människor som har gjort au-pair, och volon- tärresor ute i Europa. Det har varit intressant att se hur man jobbar på Europa Direkt och det har varit kul att pröva på något nytt. Det har också varit trevligt att ha fått lyssna på andra människors upplevelser om livet utanför Sverige!

Finansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun


 Europa Direkt Fyrbodal

 Kungsgatan 20, 662 31 Åmål, europadirekt@amal.se, facebook, hemsida, 0532-170 20

Hjälp oss att bli bättre! Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster.

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.