Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nomineringar önskas till SmåKom!

 

Onsdagen den 20 april 2016 är det dags för SmåKoms årsstämma och rikskonferens.
Valberedningen uppmanar redan nu SmåKoms medlemmar att nominera kanditater ur kommunernas ledningar till styrelsen och andra funktioner i SmåKom.

Tre styrelseledamöter står i tur att avgå. 

Ordförande och valberedning (fyra personer) väljs för ett år i taget.

Revisorer valda 2015 har ett mandat till och med stämman 2017.

Utdrag ur stadgarna:
"§17. Valbarhet
Valbara till styrelsen är de personer som medlem eller medlemmar nominerar. Till styrelse, valberedning och revisorer kan endast nomineras personer som tillhör en kommun som är medlem i SmåKom. Ledamot i styrelsen bör i första hand utses ur medlemskommunernas politiska ledning. Varje medlemskommun kan representeras av högst en person."


Kontakta valberedningens sammankallande Johanna Söderberg:
johanna.15069@gmail.com eller johanna.soderberg@liv.se


Motioner motses också

Motioner till SmåKoms stämma ska vara inskickade till styrelsen via kansliet senast sex veckor före stämman, alltså senast den onsdagen den 9 mars 2016.

E-postadress: hilkka.eskelinen@smakom.se


Anmälan via webbsidan

Anmälan till stämma och konferens görs via SmåKoms webb här. Formell kallelse och handlingar skickas ut senast tre veckor före stämman.

Totalpris för konferens, boende och måltider: 4 000 kr exkl moms.  


Vi ses i Borgholm 20-22 april!

Stämma och konferens hålls i år på Strand Hotell i Borgholm.


SmåKom, Box 141, 546 21 Karlsborg. Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen,             073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.