Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 7 - torsdag den 14 april 2016

  • Brukarnas erfarenheter viktiga vid analys av klagomål

  • Debatt om högskoleprovet för studenter med NPF

  • Läkares bedömning av arbetsförmåga under lupp

  • Större risk för psykisk ohälsa bland hbtq-personer

  • PRIO På Spåret i Umeå

  • Enkät om orosanmälningar i skolor
  • Tioårige Benjamins dikt om autism sprids 

  • Brukarrevisorer i Stockholm sökes


Brukarnas erfarenheter viktiga vid analys av klagomål

REMISSVAR. När klagomålen mot hälso- och sjukvården analyseras måste brukarrörelsen involveras i det löpande arbetet – det räcker inte med att vi bjuds in till ett årligt dialogmöte med IVO och patientnämnderna. Det anser NSPH i sitt yttrrande rörande IVO:s remiss. 
-Om ambitionen är att försöka skapa en mer patientcentrerad vård är det viktigt att brukarrörelsen inkluderas i det löpande arbetet mellan IVO och patientnämnderna, säger Nicole Wolpher, intressepolitisk ombudsperson på NSPH.
Läs mer >>


Alla bör få samma förutsättningar att skriva högskoleprovet

DEBATT. Dagen för högskoleprovet, 9/4, uppmärksammade NSPH och Attention att provet behöver anpassas så att studenter med NPF får möjlighet att prestera utifrån sin faktiska förmåga. ”Att tillgängliggöra högskoleprovet för personer med NPF är inte bara nödvändigt ur ett människorätts- och antidiskrimineringsperspektiv. Det gagnar hela samhället och hjälper till att bryta utanförskapet”, skriver Anki Sandberg och Johanna Wester i en debattartikel i SVT Opinion. Läs mer >>


Läkares bedömning av arbetsförmåga under lupp

GRANSKNING. Riksrevisionen flaggar för att de vill granska läkares förmåga att bedöma arbetsförmåga vid sjukskrivning. Detta utifrån utvecklingen med den ökande psykiska ohälsan och de stigande sjukskrivningstalen. Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport kommer längre fram. Väl värt att håll koll på framöver.
Läs mer >>

Större risk för psykisk ohälsa bland hbtq-personer

STUDIE. Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol, visar en ny studie från Socialstyrelsen. Det finns även en ökad risk för självmord. Analysen visar att riskbruk och beroende av främst alkohol var särskilt vanligt bland kvinnor i samkönade äktenskap. Bland unga kvinnor i 30-årsåldern var förekomsten upp till sex gånger högre än bland övriga gifta kvinnor i samma ålder. Läs mer >>


PRIO På Spåret: Brukarperspektiv i fokus i Umeå

VIDEO. Nya perspektiv och infallsvinklar på PRIO-satsningen, hur brukarrörelsen kan bidra till att de långsiktiga målen uppfylls samt nya arenor för att dela med sig av erfarenheter. Detta diskuterades under några intensiva dygn i Umeå när aktörerna i Västerbotten samlades. Superkul, konstaterar Mårten Jansson i  PRIO På Spåret från Umeå. Läs mer >>


Enkät om orosanmälningar i skolor rörande elever med NPF

ENKÄT. Sveriges Radios Ekot undersöker hur föräldrar upplever att skolor ibland gör orosanmälningar på felaktiga grunder när det gäller barn med NPF. Just nu har de en enkät ute där de gärna vill att berörda svarar i rollen som exempelvis förälder, lärare, rektor eller socialsekreterare. Svara snabbt om du vill medverka. Läs mer >>


Tioårige Benjamins dikt om autism sprids

POESI. Skolpojkens Benjamin Girouxs dikt om sin självupplevda autism sprids över hela världen i sociala medier. Han fick i skoluppgift att skriva en uppsats om sig själv. Han valde att omvandla texten till en berörande dikt om sin diagnos – hur han upplever att det är vara ett barn med autism.
Läs mer >>

Brukarrevisorer i Stockholm sökes

JOBB. Brukarrevisionsprojektet söker efter fler personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som är intresserade av att arbeta som brukarrevisor. Arbetet drar i gång i slutet av augusti och inleds med en kort utbildning. Timersättning utgår under såväl utbildning som arbete. 
Läs mer >>


Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete här: www.nsph.se. Följ oss gärna på 

www.facebook.com/NSPH.se och www.twitter.com/NSPHSverige

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se