Ser medelandet konstigt ut? Klicka här för att se det i webbläsaren.

2015 - ett avgörande år?

Så har det beskrivits, 2015 - ett avgörande år för klimatet. Mycket på grund av det klimatavtal som man hoppades på i Paris, som delvis infriades, men även på grund de nya globala hållbarhetsmålen som antagits inom FN och den positiva utveckling vi ser inom en mängd områden. En kraftig ökning av vindkraft, solceller, elbilar och lågenergihus, ett ökat delande av varor och tjänster, kraftigt ökande försäljning av ekologiska matvaror m.m. Mycket går år rätt håll!

Under 2015 har mycket hänt också i Dalarna. Vi har fått ett "eget" energikontor och flera av våra aktörer har fått projekt beviljade i InterReg och strukturfonderna. Exempel på detta är projekten ExcellentBuilding Region, ECOinside och Green Drive Region. Mer information om dessa projekt och andra pågående insatser kommer under våren.

Inom Energintelligent Dalarna vet vi dock att alla år är avgörande. De snart 10 åren vi jobbat tillsammans inom nätverket har gett avtryck i länet och det myllrar av goda idéer och framstående föregångare inom området. Under 2016 hoppas vi på sekretatiatet kunna belysa detta och hjälpa er som jobbar inom området än mer.

Hör av er om ni har idéer om hur! 

//EID:s sekretariat - genom Maria Saxe


Energikontor Dalarna

Under hösten har Energikontor Dalarna etablerats på Region Dalarna. Energikontoret ska bidra till att länets energiarbete får en starkare politisk förankring samtidigt som energi- och klimatfrågan blir mer integrerad i länets tillväxtarbete. I rollen som Regional Utvecklingsledare (RUL) ska Energikontoret coacha, inspirera och samordna de kommunala energi- och kliamtrådgivarnas arbete. Övrigt arbete kommer till stor del att bedrivas i projektform.

Anna Lindström är verksamhetsledare och arbetar bland annat med energi- och klimatrådgivarna i Dalarnas samtliga 15 kommuner. Vidare arbetar Lisa Fredriksson med InterReg-projektet Green Drive Region och Mattias Ahlstedt med det regionala strukturfondsprojektet Regionala Noder för energikartläggningsstöd.

Mer info och kontaktuppgifter hittar ni här.


Möten inom EID sedan sist

Styrgruppen och samordningsgruppen har haft två möten var under hösten. Man har bland annat diskuterat samordning av insatser riktade mot små och medelstora företag, energiseminariet, utveckling av samverkan inom EID och möjliga gemensamma insatser under 2016.

Styrgruppens mötesprotokoll hittar du här.

Samordningsgruppen mötesprotokoll hittar du här.


Och sist men inte minst. Från oss alla till er alla...

Boka 17 maj!

Då anordnas nämligen årets energi- och klimat-seminarium. I år blir seminariet en regional verkstad med fokus på vad som hänt, vad som är på gång och vad som bör hända regionalt inom området. Ta chansen och var med och forma det regionala arbetet!


Laddstolpe?

Funderar du eller ditt företag/din organisation på att sätta upp laddstolpar till era kunder, medarbetare eller allmänheten? Då har ni möjlighet att söka bidrag via Klimatklivet. Den 26 januari, kl. 14.00 kommer ett informationsmöte om hur du söker, att hållas på länsstyrelsen. Mer information hittar du här.


Borgmästaravtal

Den 16 december beslutade Region Dalarnas Direktion att ansöka om att bli avtalssamordnare för Borgmästaravtalet för Region Dalarnas medlemmar. Direktionen beslutade också att bistå och vägleda kommunerna fram till undertecknandet. Om alla kummuner skriver på, blir Dalarna den första regionen i Sverige som har lyckats samla alla sina kommuner bakom avtalet. Läs mer om borgmästaravtalet här.


Klimatklivet 2015 - 22 miljoner till Dalarna!

Fem ansökningar från Dalarna har under 2015 beviljats sammanlagt över 22 miljoner kronor från Klimatklivet. Bra jobbat!

Läs mer här.

Till Energiintelligent Dalarnas hemsida.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är med i nätverket Energiintelligent Dalarna. Skulle du vilja avregistrera dig från nyhetsbrevet, klicka här.