Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 
 

 Grannsamverkansnytt i Karlskrona!

Hej Alla!

Året börjar lida mot sitt slut och den nya sammanslagna polismyndigheten står för dörren. Från och med årsskiftet upphör Polismyndigheten i Blekinge att existera och ersätts kort och gott av Polismyndigheten. Gamla områden kommer att ersättas av nya, det ska bli färre och tydligare beslutsnivåer inom vår organisation, vi ska komma närmre medborgarna och verksamheten ska utgå från den lokala problembilden. Vår förhoppning är att ni som medborgare och grannsamverkare i Karlskrona kommun inte ska märka av så mycket av denna övergång åtminstone inte inledningsvis. Mitt uppdrag som närpolischef upphör från årsskiftet och kommer att övergå till ett uppdrag som tillförordnad chef lokalpolisområde Karlskrona. Grannsamverkansnytt kommer att komma med ungefär samma intervall framöver också, vi kommer naturligtvis att fortsätta arbeta med dessa frågor då vi tycker att det är ett viktigt arbete som ni gör.

Det gångna året har för oss inneburit att vi lyckats starta nya områden i vår kommun och att vi håller arbetet och intresset med grannsamverkan vid liv. Vi kan också titta tillbaka och konstatera att året har förvisso inneburit att några dessvärre haft inbrott men att det har varit på en mycket låg nivå. Jag vill därför passa på att tacka er alla för det engagemang som ni har lagt ner på detta för utan ert engagemang så är jag ganska säker på att resultatet varit ett annat. 

Jag vill också passa på att slå ett slag för den nya sidan samverkanmotbrott.se som fått ett uppdaterat utseende och något modernare typsnitt. Man har även lagt till en del nya filmer som berättar om grannsamverkan mm.

Till sist vill jag önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År


Anders Wiklander Närpolischef Karlskrona

Kortfällan som tömmer ditt konto

Under den senaste tiden har en ny sorts kortbedrägeri kommit till Sverige. Nu går polisen ut och varnar konsumenterna för Card trap-bedragarna.

– Privatpersoner stoppar in bankomatkortet och trycker in koden, och så är det tekniskt fel på skärmen. En vecka senare är pengarna borta, säger Anders Olofsson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter.

- Om ditt kort fastnar i en bankomat ska du alltid stå kvar vid bankomaten och spärra ditt kort innan du lämnar platsen. Glöm inte att även polisanmäla händelsen, säger Lotta Mauritzson på SSF.

Läs mer här http://www.stoldskyddsforeningen.se/Nyhetslistning/Nyhetsarkiv/Nyheter-fran-omvarlden/Kortfallan-som-tommer-ditt-konto/


Lämna aldrig ut inlogg via sociala medier eller mail

Dela ALDRIG med dig av inloggningsuppgifter via sociala medier eller mail. Tänk på att du är ansvarig för dina egna inloggningsuppgifter och om du lämnar ut uppgifterna kan du själv få stå för notan.

Lämna inte ut dina inloggningskoder till din internetbank ens till en anhörig om det sker över sociala medier eller e-post - det kan nämligen vara en bedragare. Se en informationsfilm om hur det kan gå till här.
http://www.stoldskyddsforeningen.se/Nyhetslistning/Nyhetsarkiv/Nyheter-fran-omvarlden/Lamna-aldrig-inlogg/
Aktuellt

Anmälda bostadsinbrott i din kommun 2014

 Månad

 Brottstyp

 Jan  Feb  Mars  Apr Maj  Juni  Juli  Aug  Sep   Okt Nov Dec  Summa 
 Inbrott i villa  3  0  2  0  0  2  1  1  0  1  6  2  18
 Inbrott i Lägenhet  2  2  1  0  1  1  1  0  0  0  1  3  12
 Försök t inbrott i villa  0  0  0  1  0  1  2  0  0  0  0  0  4

 Försök t inbrott

 i lägenhet

 0  0  1  0  2  1  2  1  0  0  0  7
                           

 


Information från räddningstjänsten: 

SMS påminner om test av brandvarnare

Aktiv mot brand lanserar en ny kostnadsfri SMS-tjänst för att fler ska komma ihåg att testa sina brandvarnare.

Nästan alla hushåll i Sverige har brandvarnare, men i var tionde bostad fungerar den inte. Det betyder att det finns över 400 000 verkningslösa brandvarnare ute i landet. Den vanligaste orsaken är att brandvarnarna testas för sällan.

Genom att erbjuda regelbundna SMS-påminnelser om att testa sin brandvarnare är målsättningen att andelen fungerande brandvarnare i Sverige ska öka.

I Karlskrona och Ronneby har brandmän gjort hembesök i alla flerbostadshus. Här ser det ungefär ut som i resten av landet. De allra flesta har brandvarnare men mellan 10-15 % har brandvarnare som inte fungerar. I något område har siffran varit upp emot 30 %. Där arbetar man nu aktivt ifrån fastighetsägaren med information och installation för att förbättra säkerheten.

Nu kan du på ett enkelt sätt få en påminnelse och därmed öka tryggheten i ditt hem!

Via följande länk kan du nu registrera dig för att få en påminnelse via SMS:

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Kampanj-Aktiv-mot-brand/Ladda-ned-material/SMS-tjanst/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom lanseringen av tjänsten.

Mer information om brandvarnare hittar du på följande länk:

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/SMS-paminner-om-test-av-brandvarnare/

Med vänliga hälsningar

Claes Nicklasson

Stf räddningschef

Vanligaste förklaringen till att människor inte testar sin brandvarnare är att man helt enkelt inte tänker på det. en annan förklaring är att man inte vet hur man gör. 

Visste du att....

Polisen håller på att organisera sig från 21 polismyndigheter till en myndighet, följ arbetet på polissamordningen.se.

 

 

                                 

 

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.