Hållbar upphandling med energi i fokus

Offentlig verksamhet kan spara både pengar och miljö genom sina upphandlingar, pengar som kan användas till att investera i ytterligare förbättringar eller till att stärka andra delar av den offentliga verksamheten.

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs län sätter i gemensamt projekt fokus på energi- och klimatkraven i den hållbara upphandlingen.

Osäker inför kontakt med leverantörer?

Den 3:e december arrangerade Konkurrensverket frukostseminariet: Vill du göra en bättre affär? Kommunicera mera! Bra information om tidig leverantörskommunikation! Du kan ta den av en inspelad version av webbsändningen från frukostseminariet under relaterade länkar på konkurrensverkets hemsida.   


Upphandlingsstöd

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg kommer under januari ta kontakt med de kommuner och landsting som är deltagare i projektet PRIMES för att kartlägga vilka behov som finns avseende information och utbildning för att kunna göra energismartare upphandlingar inom: belysning, vitvaror grön el, fönsterbyte, byggnadsskal, underhåll av byggnader, skrivare/PC m.m. samt fordon. Läs broschyren om vad vi erbjuder för stöd.

Projektmöte i februari
Vi siktar på att ha ett uppstartsmöte med kommunerna i februari och genomföra aktiviteter under april-maj.

Är er kommun intresserad av att byta erfarenheter, få information och utbildning kring ovanstående varugrupper kontakta: Christel Liljegren, 0706-208 308


Ny hemsida för samlat upphandlingsstöd

På Konkurrensverkets nya webbplats har det stöd och den information om upphandling som tidigare funnits på upphandlingsstodet.se, Miljöstyrningsrådets webbplats msr.se och vinnova.se nu samlats. 

Här hittar du nu exempelvis kriteriebibliotek, kriterie-wizard och miljömålssök och ett arkiv med publikationerna från Upphandlingstödet och MSR.


Du har fått detta nyhetsbrev för att du arbetar med eller relaterat till, upphandling i företag eller offentlig verksamhet. I nyhetsbreven kommer även goda exempel på hållbar upphandlig presenteras. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 ggr/år.


Kalmar kommun – EPC och belysning

Kalmar kommun arbetar med att öka takten i energi-effektiviseringen av utomhusbelysning genom energitjänster eller EPC.

Under 2015 utreds vilken upphandlingsform som är lämplig, när leverantörerna ska bjudas in för dialog samt hur ett kontakt kan utformas.

Kartläggning av lämpliga områden genomförs också. Vill du veta mer kontakta:

Christel Liljegren, Energikontor Sydost 0706-208 308 eller

Johanna Pettersson Vasilevski, Upphandlare Kalmar kommun,
0480-45 05 54



Upphandlingsnytt från Europa

Ta del av vad som händer inom hållbar upphandling i Europa, läs första numret av PRIMES nyhetsbrev, om hur staden Koprivnica i Kroatien ställer om till grön el.
Prenumerera på PRIMES nyhetsbrev.


Hållbar upphandling nyhetsbrev #1 2015.

Du får detta nyhetsbrev från Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg eftersom du arbetar med upphandling eller relaterat till upphandling, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.