Ser medelandet konstigt ut? Klicka här för att se det i webbläsaren.

Nytt år, nya möjligheter

Det nya året har dragit igång och det finns mycket att se fram emot:

- Inom klimatklivet kan alla (utom privatpersoner) söka stöd för investeringar med hög klimatnytta.

- För små och medelstora företag finns dessutom en uppsjö av stöd för energieffektivisering att söka regionalt, och stöd att söka stöd, se nedan.

- I år kommer vi dessutom åter utse Dalapiloter. Ta chansen att föreslå ditt företag eller din organisation som kandidat. 

                                //EID-sekretariat genom Maria Saxe


Möjligheter till stöd

Just nu finns många möjligheter till stöd för klimatinvesteringar och energieffektivisering. Bland annat: 

Regionala noder för energikartläggningsstöd

På Energikontor Dalarna finns länets regionala nod för energikartläggningsstöd. Via noden kan små och medelstora företag få hjälp att söka energikartläggningscheck från Energimyndigheten, hitta energikonsult, upphandla energikartläggning och utvärdera den.

Kontaktperson är Mattias Ahlstedt, Telefon: 023 – 77 70 23, mailto:mattias.ahlstedt@regiondalarna.se .

ENCOM2020

ENCOM2020 är ett investeringsstöd som länsstyrelsen erbjuder små och medelstora företag i länet. Stöder kan sökas för energieffektivare teknik i företaget eller för nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva för företagets kunder. Samma regler gäller som för ”vanliga” företagsstöd, men med krav på energikoppling.

Kontaktperson är Marit Ragnarsson, Telefon: 010 – 22 50 382, marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se.

Klimatklivet

Företag, organisationer och föreningar (alla utom privatpersoner kan söka stöd för lokala klimatinvesteringar inom klimatklivet. Under 2016 kan du ansöka om stödet under tre perioder:

  • 15 februari - 14 mars  
  • 16 maj - 13 juni
  • 29 augusti - 26 september

Kontaktperson är Kerstin Angberg-Morgarden, 010-22 50 276, kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se 

Mer information hittar du här.

KTP Energi

Genom högskolan projekt KTP Energi kan företag få 50 % av personalkostnaden under 1-2 år för en nyexaminerad för arbete med energieffektivisering och/eller produktutveckling som är energieffektivare.

Kontaktperson är Per Edén, Telefon: 070-369 85 50, ped@du.se.


Möten inom EID sedan sist

Styrgruppen och samordningsgruppen har haft ett möte var i början av året. På agendan för båda gruperna har varit verksamhetsberättelsen för 2015 coh verksamhetsplanen för 2016 samt energiseminariet.

Styrgruppens mötesprotokoll hittar du här.

Samordningsgruppen mötesprotokoll hittar du här.

Energi- och klimatseminarium

17 maj på Teknikdalen

I år är det 10 år sedan samverkan inom Energiintelligent formellt startade. Detta tar vi fasta på och anordnar en regionala verkstad, där vi tittar på vad som har hänt, vad som händer  och vad som behöver hända inom energiområdet i länet.

Mer information och anmälan hittar du här. 


Dalapilot 2016?

Nu söker vi fler framstående föregångare inom energi- och klimatområdet som kan bli Dalapiloter. Vad som krävs och hur du lämnar förslag hittar du här.


Klimatneutrala redan 2045?

Den nationella miljömålsberedningen arbetar med ett nytt klimatpolitiskt ramverk, och har föreslagit att Sverige sak vara klaimtneutrala redan 2045 ohc att detta i praktiken innebär en  minskning av de nationella växthusgaser motsvarande 85 %. Mer om det får ni höra på vårt regionala energi- och klimatseminariet den 17 maj.


Klimatforum 2016

Den nationella klimatkonferensen Klimatforum ägde rum den 10 februari. Temat var Vägen framåt efter Paris. På plats vad ledande politiker och representanter från myndigheter och näringslivet för att tala om hur de globala ambitionerna ska bli verklighet. Delar av konferensen filmades och finns tillgängligt här.


Till Energiintelligent Dalarnas hemsida.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du eftersom du är med i nätverket Energiintelligent Dalarna. Skulle du vilja avregistrera dig från nyhetsbrevet, klicka här.