Events, partnersök, programinformation, med mera, från KFSK:s verksamhet kring EU:s fonder och program i Bryssel och Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev

Hej!

I månadens nyhetsbrev så blickar vi tillbaka på vad som hänt under november, både i Bryssel och på hemmaplan. 

I det här nyhetsbrevet tittar vi bland annat närmare på: 

 

- Nya projektmöjlighter

- Migrations situationen  

- Nya utlysningsmöjlighter

 

Johanna HawardSamordnare för Brysselkontoret 

Dag Håkansson, Praktikant EU-frågor

 

 


Nyheter

Energiunionen: framsteg efter bara 1 år

EU:s första rapport om utvecklingen av energiunionen presenterades under onsdagen och lyfter fram att stora framsteg har gjorts sedan den strategiska ramen antogs för mindre än ett år sedan.

Mer inforamtion här.

Skåne på besök i Ballerup

I november var vi från kommunförbundet i Ballerup, en kommun i Köpenhamns område, tillsammans med Åsa Berglund, internationell samordnare från Helsingborgs stad. Copenhagen EU Office arrangerade ett seminarium på Rådhuset i Ballerup om möjligheter och utmaningar med EU-projekt.

Mer information finns här.

Sverige på andra plats

EU-kommissionen har presenterat rapport rörande transport situationen i Europa, rapporten analyserar luft, väg
och vattenburen transport. Den tar hänsyn till faktorer så som miljö, effektivitet och hur den inre marknaden fungerar. Sverige kom in på en andra plats efter Nederländerna.

För mer information se här.

Initiativ: sysselsättning för ungdomar

Europeiska pakten för unga, ett näringslivslett initiativ för att bemöta ungdomsarbetslösheten i Europa. Kommissionär Marianne Thyssen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden berättade i en intervju om det nya initiativet och hur det ska leda till fler unga i arbete.
För mer information se här.

Rapport: Utbildning

EU-kommissionen presenterade rapporten ”Utbildningsöversikten 2015” under november,rapporten lyfter fram behovet av investeringar för att nå fler främja utbildningsnivån.
Men samtidigt så har utbildningsnivån ökat generellt inom EU.

För mer inforamtion se här.

Investeringsstöd infrastruktur

EU-kommissionen inledde den 5/1 den andra ansökningsomgången för projekt inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility (CEF)) med över 7.6 miljarder euro i budget för att finansiera europeiska transportprojekt. Utav den totala summan är 6.5 miljarder euro direkt knytet till länder som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden. 
För mer inforamtion se här.

Migration på dagordningen

Hur Europa ska möta flyktingsituationen har varit en ledande fråga både nationellt och på EU nivå under hösten. Under den senaste tiden har en mängd information kommit om den rådande flyktingsituationen, framförallt har den börjat blicka framåt och frågor så som integration och arbetsmarknad är på dagordningen. Nedan presenterar vi information om vad som hänt de senaste tiden i Bryssel.

För mer inforamtion se här.

Ny färdplan för den inre marknaden

Den nya nya färdplanen för EU:s inre marknad har presenterats. Den nya planen ska bättre utnyttja hela potentialen av den inre marknaden och förstärka EU:s inflytande i den globala ekonomin.

För mer information se här.

EU-pengar påverkar lokalt

Hörte hamnförening är ett av de exempel där projektstöd från EU gjort skillnad på lokal nivå. Projektstöd som nu har bidragit till att omvandla Hörte hamn från en slumrande till en levande kulturplats.

Mer information finns här.


Utlysningar & Partnersök


Utlysningar

Utlysning: SME stöd till praktik

Utlysning inom Erasmus+ som syftar till att bistå företag i att öka antalet lärlingsplatser, sista ansökningsdag: 15 januari 2016.
Mer information finns här.

Transport inom interreg

För interrregprogrammen för 2014—2020 så är transport ett genomgående tema, detta eftersom mobilitet både inom landet och mellan länder och regioner är en grundpelare för fortsatt utveckling.
Mer information finns här.

Stödåtgärder e-hälsa.

Ytterligare en del av arbetsprogrammet för hälsa, demografisk förändring och välmående 2016-2017. Utlysningar inom koordinerings- och stödåtgärder i e-hälsa. Sista ansökningsdag är den 16 februari 2016.
Mer information finns här.

Havs- och fiskeri-programmet

Ifall du bedriver näringsverksamhet inom fiskeri-eller vattenbruksnäringen så öppnade en majoritet av ansökningsmöjligheterna upp under november. Under programperioden ska 1.5 miljarder kronor fördelas på projekt och stöd från det svenska havs- och fiskeriprogrammet.
Mer information finns här.

Interreg Södra Östersjön.

Utlysning inom Erasmus+ som syftar till att bistå företag i att öka antalet lärlingsplatser, sista ansökningsdag: 15 januari 2016.
Mer information finns här.


Partnersök

Projekt CIRCMODE

Projektet syftar till att bidra till övergången mot en cirkulär ekonomi genom att etablera de grundläggande principerna för ekonomisk, social och miljö hållbarhet som affärsmodeller som skapar en hållbar övergång till en resurseffektiv och återskapande ekonomi.

Mer information finns här.

Innovativa lösningar i städer

Ett skotskt SME företag letar efter konsortium partners för att inom ramen för en horisont 2020 utlysning.

Mer inforamtions finns här

Digitala inre marknaden

Inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) så har 4 nya utlysningar släppts, för att öka offentliga myndigheters digitala service.
Mer information finns här.

Språklärar-utbildning

Inom ramen för Erasmus+ söker nu Murcia (Spanien) regionala utbildningsförvaltning projektpartners för ett projekt med metodologi och lärandestandarder inom programområdet för samarbetsprojekt inom innovation och utbyte av goda exempel samt metoder.

Mer information finns här.

Samarbete för forskning, utveckling och innovation

Finska universitet Lahti för tillämpad vetenskap söker ett konsortium eller partner för att inom ramen för Horisont 2020 delta i projekt inom forskning, utveckling och innovation.
Mer information finns här.

Fosfat från biomassa

Ett tyskt företag har uppfunnit en ny metod för att utvinna fosfat från biomassa och spillvatten slam – nu söker de partnerns för att under ramen för horisont 2020 utveckla tekniken så den kan fungera på fler typer av biomassa.

Mer infromation finns här.

EMPOWER-projekt

Syftar till att minska användningen av fossildriva bilar som primär transportmedel. Istället för bilar så vill programmet bidra till att etablera nya möjligheter för medborgare att göra hållbara val för att transportera sig.

Mer information finns här.

Följ Johanna på Twitter


Kontakt

Johanna Haward

Samordnare för Brysselkontoret 
0728-85 47 93
johanna.haward@kfsk.se

Dag Håkansson
Praktikant EU-frågor
0728 - 85 47 36
dag.hakansson@kfsk.se


Konferens & events:


BONUS, forskning och utveckling i Östersjöregionen. 1-2 December 2015

Bonusprogrammet, som är det gemensamma Östersjöforsknings- och utvecklingsprogram mellan 2010-2017. Anordnar informations och nätverksdagar i Bryssel mellan 1-2 december. Schemat och anmälningslänk ligger inbäddat i överskriften.

Joint Digital Healthcare Events 2015 – 7th EHTEL Symposium

När: 1-2 december, Bryssel. Konferens med fokus på eHälsa och mHäsla och hur de påverkar hälso- och sjukvård i Europa.

Connecting Europe’s regions and cities CoR bench-learning conference on the Digital Agenda

När: 2 december, Bryssel. Konferensen  kommer kretsa kring digital utveckling för städer och regioner i i relation till den Digitala Inre Marknaden.

Conference on evidence-based integrated planning

När: 4 december, Bryssel. Konferens med syfte att diskutera ojämlikheter inom vården.
Europeisk innovations forum 2015 – 4 dagars evenemang. 


Den 7-10 december, så anordnas ett fyradagarsevenemang med fokus på innovation inom EU. Fokusområden innefattar bioekonomi, hälsa och jordbruk samt den digitala revolutionens inverkan på den avancerade tillverkningsindustrin. Plats: Bryssel

Together for the Next Generation Research and Innovation for Maternal & Newborn Health

När: 8 december, Bryssel. Seminarium om framtida forskning kring mödravård samt nyföddas hälsa.  Men även hur kunskap och vetenskap kan appliceras mer effektivt inom policyer och implementering.

Horizon 2020 Info Day Secure, Clean and Efficient Energy Societal Challenge Energy Efficiency Call for Proposals 2016

När: 8 december, Bryssel. Program finns här.Infodag organiserad av EU-kommissionens avdelning för SME:s om ansökningsrundorna för 2016 kommer se ut. Länk till webbstream finns här.

Launch of the Covenant on Demographic Change and Innovation for age-friendly environments in Europe

När: 7-9 december 2015, Bryssel. Evenemang för regionala aktörer och beslutsfattare, under vilket flera workshops kommer anordnas, med syfte att underlätta implementering av planer för skapandet av miljöer bättre anpassade för äldre.
Följ länk för mer info.

ESPON Seminar “A world without borders Refugees, cooperation and territories”

När: 8-9 december 2015, Luxemburg. Seminariet organiseras av Luxemburg under ramen av deras roll som värd för presidentskapet för Europarådet och ska handla om territoriella frågor rörande flyktingsituationen i Europa, gränsöverskridande samarbete och europeiska macro-regionala strategier. Hela programmet finns länkat i överskriften. Anmälan sker här. Senast den 1 december.

4th Conference of Partners: ”Accelerating market uptake of active and healthy ageing innovation across Europe.”

När: 9-10 december, Bryssel. konferens med innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande som utgångspunkt. Framgångar och framtida visioner kommer diskuteras utifrån det europeiska partnerskapet för innovation.

European Tourism Day 2015

När: 16 december 2015, Bryssel. Mässa för aktörer, från EU-politiker till egenföretagare, inom europeisk turism. Fokus på nätverkande samt kommande viktiga inriktningar inom turismnäringen.

13 januari 2016 arrangeras ett HORIZON 2020 Transnational Brokerage event med fokus på hälsa och kopplingar mellan ICT och hälsa. Eventet är i Paris. För anmälan följ länken.

Save the date: SKL:s Internationella dag

20 januari 2016 anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en dag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting och region eller som på annat sätt arbetar med internationella frågor med relevans för SKL:s medlemmar.

Save the date:Västsvenska EU-konferensen 1-2 September 2016.
1-2 September 2016, Halmstad. Organisatörer: Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland. Tema: Energi och Klimat


Besök gärna vår hemsida


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.