Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Praktik och arbeta inom EU:s institutioner

Den 19 mars öppnar 2015 års generella uttagningsprov för att arbeta inom EU. Pro- vet riktar sig till de som är intresserade av att arbeta inom någon av EU:s institutioner och har en akademisk ex- amen.

Läs mer och anmäl dig här.


Möte med Ungdomspanelen

Den 11 mars träffade vi vår ungdomspanel för att prata om olika möj- ligheter att åka ut som EVS-volontär samt vad det innebär. Ungdomar- na i panelen  intresse- rade sig för olika pro- jekt i till exempel Italien, Spanien och Österrike. Vår volontär Laura be- rättade även om sina erfarenheter som vo- lontär och Erasmus- student.


Fototävling

Europaparlamentet anordnar en fototävling inspirerad av Europa- året för Utvecklings- samarbete 2015. Varje månad till och med sep- tember har du möjlighet att skicka in ett foto  med anknytning till månadens tema för tävlingen. Februari månads ämne var ”Utbildning”, där Hirsto Rusev från Bulgarien tog bästa bilden. Han kallar sitt foto för "Kun- skapstörst under asyl- förhållanden". Ämnet för mars månad var "Kvinnor och flickor”. Förstapriset är att vara gästfotograf i Strasbo- urg. I fall du vill veta mer eller delta i täv- lingen följ alla nyheter på Utvecklingsårets hemsida.

Bästa foto i februari månad

Föreläsning på Ljungskile folkhögskola

Den 19 mars besökte Anna Lundin och Laura Zandronis Ljungskile folkhögskola. Framtida fritidsledare fick allmän information om EU:s historia, dess institu- tioner samt vilka  möjligheter som  Erasmus+ programmet har för fritidsledare.  De visade ett stort intresse för programmet då de inte bara kan del- ta själva i seminarier el- ler studiebesök utan även kan erbjuda sina ungdomar att åka på ungdomsutbyten mm i framtiden.

 

Framtidsdag i Uddevalla

Den 12 mars arrangerade Uddevalla gymnasieskola en framtidsdag för deras elever där inbjudna aktörer in- formerade om vilka möjligheter till arbete, studier mm som finns för eleverna efter det att de tagit sin examen. Dagen var upplagd i mässform där eleverna fick chans att gå runt och besöka o- lika montrar samt att delta i olika seminarier. Kristin Günther och Laura Zandronis höll i fyra seminariepass. De började med att informera om vad Europa Direkt-kontorets arbete innebär. Därefter berättade de om vilka möjligheter som finns för att stu- dera, praktisera och volontärarbeta utomlands. Dess- utom pratade Laura om sina tidigare erfarenheter och upplevelser som volontär och Erasmusstudent.


Ny volontär på kontoret

Hej, I am Laura, the brand new volunteer from France!     I am happy to have the opportunity to spend one year in Åmål. I chose to volunteer in the Europe Direct office to get more experience about EU communication and to enhance my employability. During my time here, I hope     I will help the young people to learn more about Europe and the different opportunities they have to go abroad.    I am looking forward to getting involved in the different events that will be held to promote the European Union.  It is the first time I go to Sweden and my first days in the country were very sunny. I hope it will continue like this and that I will discover as many things as possible about this new culture and the population.


Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD

Målet är att hjälpa de mest utsatta i samhället runtom i EU:s alla 28 länder och därmed bekämpa fattigdom. Med olika åtgärder kommer fonden att kämpa mot de värsta formerna av fattigdom och på så vis stärka den sociala sammanhållningen. Fonden kommer att stötta EU-länder- nas initiativ för att kunna erbjuda icke-ekonomiskt stöd till dem som är de mest utsatta. I ett operativt program defi- nierar varje EU-land målgruppen och insatserna som de vill genomföra. I Sverige går hjälpen framför allt till de som är arbetslösa och tillfälligt befinner sig i landet utan rätt till socialt stöd. Satsningarna ska bland annat för- bättra kunskapen om det svenska samhället och ha hälsofrämjande åtgärder som t.ex. information om hur hälsan kan förbättras. Satsningarna skall även vara förebyggande när det gäller sjukdomar, dagliga rutiner samt personlig hygien. I Sverige har Svenska ESF-rådet fått uppdraget att förvalta fonden. Läs mer här.


Åmålsmässan

Vilket svar är rätt? Besökare som delta i frågesporten.

Den 28-29 mars deltog vi som utställare på Åmåls- mässan. 76 företag och organisationer var på plats i ten- nishallen i Åmål för att presentera sina verksamheter. Vi delade ut broschyrer med allmän information om EU, må- lar- och sagoböcker för barn, information om vår verk- samhet. Besökarna fick även möjliget att testa sina EU- kunskaper och vinna två biobiljetter genom att delta i vår frågesport. Mässan besöktes av cirka 1500 personer.

Besökare som deltar i vår EU-quiz

Finansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun


 Europa Direkt Fyrbodal

 Kungsgatan 20, 662 31 Åmål, europadirekt@amal.se, facebook, hemsida, 0532-170 20

Hjälp oss att bli bättre! Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster.

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.