Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 19 - torsdag den 5 november 2015

  • Ökat inflytande i PRIO-arbetet - snart dags för årets enkät
  • Rehabiliteringstjänster har inte anpassats till brukarnas behov
  • Kostnadsfria utbildningar och föreläsningar
  • Budgetera för en brukarrevision

Ökat inflytande i PRIO-arbetet - snart dags för årets enkät

Snart skickas årets enkät om länsnätverkens upplevelser av inflytandet i PRIO-arbetet ut. Det är 3:e året i rad som NSPH undersöker hur nätverken upplever inflytandenivån och hur man ser på stödet från kommuner och landsting. Förra året svarade över 80 % att man har väldigt stora förhoppningar om att ha ett PRIO-inflytande framgent.

Mer om enkäten >>

Rehabiliteringstjänster har inte anpassats efter behoven

NSPH efterfrågar större fokus på de verkliga behov som finns och att rehabiliteringen anpassas individuellt utifrån varje patients behov, säger Anki Sandberg, samordnare, med anledning av Riksrevisionens granskning av rehabiliteringsgarantin nyligen. Där konstaterade man att den behöver göras om eller läggas ner.

Läs rapporten >>


Kostnadsfria utbildningar och föreläsningar

Under hösten håller NSPH:s projekt Din Rätt flera utbildningar och föreläsningar om diskriminering. Projektet ska hålla två frukostseminarier för allmänheten hos Sensus Stockholm den 11:e samt 25:e november. NSPH:s Johanna Wester kommer vara med och leda ett seminarium om kombinationen psykisk funktionsnedsättning och diskriminering för föreningslivet den 26:e november, ihop med Volontärbyrån. Din Rätt har även hållit större kvällsföreläsningar i Uddevalla, Skövde och Göteborg, också dessa i samarbete med Sensus.


Budgetera för en brukarrevision

Det är stor efterfrågan på brukarrevisioner, inte minst i Stockholm och just nu pågår tre parallella revisioner, två i Stockholm och en i Lund. Många verksamheter planerar också för revisioner nästa år i sin budgetprocess, berättar projektledare Isabella Canow som tillsammans med kollegor har rest runt i landet och informerat verksamhetschefer om brukarrevisioner.

Beställ en brukarrevision >>


Välkommen till NSPH:s nya nyhetsbrev. Du får information från patient-, brukar- och anhörigperspektivet. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete och våra projekt på www.nsph.se